Łotwa zbuduje sieć stacji ładowania EV

Łotwa zbuduje sieć stacji ładowania EV
Fortum press

Dzięki unijnemu dofinansowaniu na Łotwie zniknie największa bariera w rozwoju elektrycznej motoryzacji. W tym niewielkim bałtyckim kraju powstanie 235 publicznych stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Jak podaje „Rzeczpospolita”, w ramach projektu wartego 8,3 mln euro na Łotwie powstanie 235 stacji ładowania samochodów elektrycznych. Łotwa dołoży do tej inwestycji 1,25 mln euro. Resztę pokryją unijne fundusze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

REKLAMA

W ramach łotewskiej sieci ładowania EV na drogach regionalnych powstanie 175 stacji ładowania, a na drogach krajowych ma powstać 60 punktów ładowania, które będą oddalone od siebie o nie więcej niż 30 km.

REKLAMA

Planując sieć stacji ładowania elektryków przyjęto zasadę, że w miastach zamieszkanych przez ponad 5 tys. ludzi jeden punkt ładowania ma przypadać na każdy tysiąc mieszkańców.

gramwzielone.pl / za „RZ”