Eurowinieta za nadmierne spalanie?

Bruksela rozważa wprowadzenie dodatkowych opłat dla użytkowników unijnych dróg. Zapisy na ten temat mogą znaleźć się w dyrektywie dotyczącej promowania zrównoważonego transportu. W szczególności nowa dyrektywa może obciążyć kieszenie spedytorów. {więcej}

Kwestia wprowadzenia opłat za hałas i zanieczyszczenie powietrza, jakie powodują poruszające się po europejskich drogach ciężarówki, była dyskutowana na unijnym forum już kilka lat temu, jednak od dwóch lat w tej kwestii mamy do czynienia z patem.

Jak informuje European Voice, sprawa tzw. eurowiniety, którą zostaliby obciążeni właściciele samochodów ciężarowych, wraca na wokandę. Jej wprowadzenie będzie zgodne z lansowaną przez unijnych urzędników zasadą „poluter pays”, zgodnie z którą kosztami za CO2 mają być obarczani bezpośrednio emitenci.

REKLAMA

Według wstępnych ekspertyz wprowadzenie eurowiniety oznaczałoby zwiększenie kosztów eksploatacji tirów o 4-5 eurocentów na każdym przejechanym kilometrze. Co więcej, w Brukseli pojawiają się głosy mówiące o potrzebie wprowadzenia dodatkowych opłat za poruszanie się po drogach w godzinach szczytu.

REKLAMA

Przedstawiciele krajów Wspólnoty podchodzą sceptycznie do propozycji Komisji Europejskiej, co oznacza, że ostateczna wersja nowej dyrektywy dotyczącej transportu może być dla kierowców łaskawsza. Mówi się między innymi o wykluczeniu z pobierania eurowiniety pewnych kategorii ciężarówek – np. spełniających zasady Euro V i Euro VI w zakresie dopuszczalnej emisji spalin.

Wprowadzenie eurowniety jest tylko jedną z propozycji w unijnej strategii walki z emisją zanieczyszczeń w transporcie, który odpowiada za ok. ¼ emisji CO2 we Wspólnocie.

Ostatnie propozycje zakładają promowanie zrównoważonego transportu m.in. przez nakładanie podatków (jak wspomniana eurowinieta), nowy system opłat i subsydiów dla emitentów – wedle zasady kija i marchewki, a także wsparcie dla rozwoju nowych, ekologicznych technologii m.in. samochodu elektrycznego. Najdalej idące propozycje Brukseli mówią nawet o wprowadzeniu opłat za emisję CO2 dla wszystkich pojazdów poruszających się po unijnych drogach.


Red. Gramwzielone.pl