PKEE za rozwojem elektrycznej motoryzacji

PKEE za rozwojem elektrycznej motoryzacji
Fot. Vattenfall

Polski Komitet Energii Elektrycznej, organizacja zrzeszająca polskie koncerny energetyczne, w opublikowanym stanowisku poparła rozwój elektrycznej motoryzacji. Energetyka może być jednym z beneficjentów rozwoju elektrycznego transportu, zyskując dodatkowe źródło popytu na produkowaną przez siebie energię.

PKEE odnosi się do komunikatu Komisji Europejskiej dotyczącego europejskiej strategii na rzecz mobilności niskoemisyjnej, zaznaczając, że nie wskazuje się w nim na konkretne cele i działania w zakresie mobilności.

W swoim stanowisku PKEE zwraca uwagę, że rozpowszechnienie transportu elektrycznego przełoży się na zwiększenie wolumenu wytwarzanej energii elektrycznej, zaznaczając jednak, że to „może przyczynić się do wzrostu emisji sektora energetycznego”.

REKLAMA

Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że będą one zastępować już odczuwalne emisje liniowe będące skutkiem eksploatacji, nierzadko przestarzałej floty transportowej. Ponadto, poprzez rosnący udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym oraz kolejne restrykcyjne normy środowiskowe (m.in. przyszłe konkluzje BAT dla jednostek dużego spalania) ewentualny wzrost emisji pochodzących z konwencjonalnych jednostek wytwórczych będzie skutecznie redukowany – czytamy w stanowisku PKEE. 

REKLAMA

PKEE opowiada się ponadto za zaostrzeniem norm emisyjnych dla „lekkich samochodów dostawczych oraz samochodów pasażerskich”, przywołując statystykę, zgodnie z którą 2014 r. sektor transportu odpowiadał za ponad 20 proc. emisji gazów cieplarnianych w całej UE oraz blisko 12 proc. emisji gazów cieplarnianych w Polsce.

Wśród narzędzi, które mają wpłynąć na wzrost popularności samochodów elektrycznych w Polsce, PKEE wymienia stworzenie systemu zachęt dedykowanych odbiorcom indywidualnym, a także budowę odpowiedniej infrastruktury „pozwalającej na komfortowe i stabilne korzystanie z pojazdów elektrycznych”.

Ze względu na już obecne uwarunkowania techniczne i infrastrukturalne podstawowym obszarem elektryfikacji transportu miejskiego powinny być aglomeracje miejskie, co pozwoli na wyprowadzenie części emisji z miast i tym samym maksymalizację korzyści zdrowotnych płynących z transportu elektrycznego. Nie należy przy tym zapominać, że w długoterminowej perspektywie, potencjał elektryfikacji powinien zostać wykorzystany we wszystkich formach transportu drogowego – również dostawczego i długodystansowego transportu wieloosobowego – komentuje PKEE.

gramwzielone.pl