PARP daje dofinansowanie na elektromobilność

PARP daje dofinansowanie na elektromobilność
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór wniosków w konkursue na dofinansowanie projektów w zakresie elektromobilności w ramach działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”. Do podziału jest 50 mln zł.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów w zakresie elektromobilności dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług.

Dofinansowanie może zostać przyznane na projekty dotyczące wdrożenia prac badawczo-rozwojowych odnoszących się do co najmniej jednego z następujących typów projektów: 1) projekty dotyczące aspektów technicznych, specyficznych dla produkcji samochodów lub autobusów elektrycznych bądź produkcji specyficznych części/podzespołów do samochodów lub autobusów elektrycznych, 2) projekty dotyczące infrastruktury zasilającej do pojazdów elektrycznych i jej integracji z siecią elektroenergetyczną, 3) projekty dotyczące technologii ładowania i magazynowania energii w celu zasilania pojazdów elektrycznych, 4) projekty dotyczące utylizacji i recyclingu komponentów ładowania i magazynowania energii (produkty zaprojektowane zgodnie z zasadą cradle to cradle).

REKLAMA

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

REKLAMA

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 5 mln zł, a w pozostałych województwach 45 mln zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 5 mln zł, a maksymalna 20 mln zł, w tym na eksperymentalne prace rozwojowe można przeznaczyć 450 tys. zł, a na usługi doradcze 500 tys. zł.

Maksymalna intensywność dofinansowaniana na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi 35 proc. kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców, a także 45 proc. kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.

Maksymalna intensywność dofinansowaniana na usługi doradcze wynosi 50 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Wniosek o dofinansowanie zarówno w konkursie ogólnym jak i przeznaczonym dla branży elektromobilnej można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej PARP w terminie do 26 kwietnia 2017 r.

red. gramwzielone.pl