Ustawa o elektromobilności: wkrótce konsultacje

Ustawa o elektromobilności: wkrótce konsultacje
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Piotr Zaremba, menadżer programu e-Car w Ministerstwie Energii, zadeklarował wczoraj w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że celem resortu jest, aby projekt ustawy o elektromobilności był gotowy do skierowania do parlamentu po wakacjach, a sama ustawa weszła w życie z początkiem 2018 r.

Ministerstwo Energii miało zakończyć już „prace eksperckie” nad projektem ustawy o elektromobilności i obecnie ma czekać na zgodę kierownictwa ME na skierowanie go do konsultacji – równolegle społecznych i międzyresortowych.

Jak powiedział w rozmowie z PAP przedstawiciel resortu energii, cel ME to zakończenie prac nad projektem tej ustawy w terminie pozwalającym na skierowanie jej do parlamentu po wakacjach. Ministerstwo chce, aby ustawa weszła w życie z początkiem przyszłego roku.

REKLAMA

Na razie nie są znane szczegóły projektu ustawy o elektromobilności. Jak jednak zasygnalizował w rozmowie z PAP przedstawiciel Ministerstwa Energii, zostanie ona podzielona na część dotyczącą samochodów oraz autobusów elektrycznych.

Z wcześniejszych wypowiedzi przedstawicieli resortu energii wynika, że w ustawie o elektromobilności – lub w wydanych na jej podstawie rozporządzeniach – możemy spodziewać się m.in. regulacji wprowadzających specjalną taryfę na ładowanie samochodów elektrycznych, która miałaby obowiązywać w porze nocnej.

W ustawie możemy spodziewać się też regulacji mających wspierać budowę infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych, bez intensywnego rozwoju której niemożliwa będzie realizacja wyznaczonego przez rząd celu miliona samochodów elektrycznych na polskich drogach do roku 2025.

W ustawie mają znaleźć się też zachęty do zakupu samochodów elektrycznych takie jak umożliwienie ich kierowcom korzystania z buspasów czy bezpłatnego parkowania w centrach miast, a także preferencje mające wymiar finansowy.

REKLAMA

Ministerstwo Energii zapewniało wcześniej, że już do 2020 r. w naszym kraju powstanie 6 tys. standardowych ładowarek i 400 punktów szybkiego ładowania samochodów elektrycznych.

W tym miesiącu rząd przyjął przygotowany przez ME Plan Rozwoju Elektromobilności, w którym zostały określone rządowe cele rozwoju elektrycznej motoryzacji. Chodzi o upowszechnienie infrastruktury ładowania i pojazdów elektrycznych na polskich drogach, rozwój krajowego przemysłu elektromobilności oraz stabilizację sieci elektroenergetycznej poprzez integrację pojazdów z siecią.

Dokument proponuje wyszczególnienie trzech faz rozwoju elektromobilności w Polsce, które „będzie różnicować poziom rozwoju rynku i wymagana w związku z tym intensywność i zakres zaangażowania państwa w jego stymulowanie”.

I faza będzie miała charakter przygotowawczy i potrwa do 2018 roku. Najważniejszym elementem tej fazy jest przyjęcie ustawy o elektromobilność oraz skoncentrowanie finansowania publicznego na tym obszarze. Na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy projekt ustawy o elektromobilności trafi do Sejmu.

W II fazie, realizowanej w latach 2019-2020, w wybranych aglomeracjach ma powstać infrastruktura zasilania pojazdów elektrycznych, a rząd deklaruje zintensyfikowanie zachęt do zakupu pojazdów elektrycznych. Oczekiwana jest ponadto komercjalizacja wyników badań z obszaru elektromobilności rozpoczętych w fazie I oraz wdrożenie nowych modeli biznesowych upowszechnienia pojazdów elektrycznych.

W III fazie, przewidzianej na lata 2020-2025, rząd zakłada stopniowe osiąganie dojrzałości przez rynek elektromobilności i wycofywanie instrumentów wsparcia.

red. gramwzielone.pl