Lewiatan proponuje zmiany w projekcie ustawy o elektromobilności

Lewiatan proponuje zmiany w projekcie ustawy o elektromobilności
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Konfederacja Lewiatan przedstawiła zastrzeżenia do zaprezentowanego przez Ministerstwo Energii projektu ustawy o elektromobilności. ME zakończyło wczoraj przyjmowanie uwag do projektu tej ustawy.

Pod koniec kwietnia br. Ministerstwo Energii zaprezentowało projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Więcej na temat najważniejszych założeń proponowanych regulacji w artykule: ME zaprezentowało projekt ustawy o elektromobilności.

Teraz uwagi do tego projektu przedstawia Konfederacja Lewiatan.

REKLAMA

Naszym zdaniem należałoby rozważyć rozszerzenie „zachęt finansowych”, niezwykle istotnych dla rozwoju rynku. Dotyczy to kwestii amortyzacji, czy też nieco innego sposobu naliczania akcyzy. Projekt wymaga również szeregu doprecyzowań o charakterze stricte formalno-prawnym, w szczególności przy procedurze rozstrzygania konkursów, jak również przy określaniu formy decyzji podejmowanych przez poszczególne organy jednostek samorządu terytorialnego – komentuje Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan proponuje też rozważyć zastąpienie pojęcia „usługa ładowania” pojęciem „usługa elektromobilności”, która – jak ocenia Lewiatan –częściowo pokrywa się z definicją „usługi ładowania”, ale jest pojęciem szerszym, na przykład w przypadku sprzedaży usługi ładowania przez producenta przez 5 pierwszych lat użytkowania samochodu elektrycznego. Lewiatan zaznacza, że już dzisiaj występuje sytuacja, gdy producent auta elektrycznego zapewnia jednocześnie usługę ładowania na okres jego użytkowania.

REKLAMA

Należy rozważyć przyjęcie rozwiązania, że ogólnodostępne punkty ładowania, to nie tylko punkty wyłonione w drodze konkursu, ale także uruchomione z inicjatywy innego prywatnego inwestora, do których równy dostęp mają wszyscy kierowcy – czytamy w stanowisku Lewiatana. 

Konfederacja Lewiatan zwraca ponadto uwagę, że w projekcie ustawy brak jest jednoznacznego i jasnego podziału kompetencji i zadań pomiędzy operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, a operatorem infrastruktury dla ogólnodostępnych punktów ładowania.

Należy się również zastanowić, czy słuszne jest ograniczenie budowy ogólnodostępnych punktów ładowania wyłącznie do gmin, których liczba mieszkańców przekracza 100 tys. – zaznaczają ekspercie Lewiatana.

Ministerstwo Energii chce, aby ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych weszła w życie z początkiem stycznia 2018 r. 

red. gramwzielone.pl