Tauron wesprze e-mobilność w Małopolsce

Tauron wesprze e-mobilność w Małopolsce
Fot. Tauron

Wdrażanie rozwiązań służących rozwojowi pojazdów elektrycznych oraz infrastruktury do ich ładowania w województwie małopolskim zakłada podpisany wczoraj w Krakowie list intencyjny pomiędzy Tauronem a wojewodą małopolskim. Tauron zaznacza, że to kolejny projekt realizowany we współpracy z małopolskim samorządowcami po uruchomionym wcześniej programie „Oddychaj powietrzem”.

List intencyjny w zakresie rozwoju elektromobilności podpisali wczoraj wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz  Kamil Kamiński, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia. Wspólne działania w zakresie rozwoju elektromobilności w Małopolsce mają polegać m.in. na opracowaniu strategii dotyczącej rozwoju e-mobility w województwie małopolskim, prowadzeniu kampanii edukacyjnych na rzecz popularyzacji pojazdów elektrycznych oraz wzajemnej wymianie informacji.

– Synergia wiedzy, kompetencji i doświadczeń obu stron z pewnością przyczyni się do rozwoju szeregu innowacyjnych rozwiązań w małopolskich gminach, a co za tym idzie wpłynie na poprawę stanu powietrza w tym regionie. Tauron dostarcza dziś prądu do wszystkich 182 gmin województwa małopolskiego. Wygrał również przetargi na sprzedaż energii elektrycznej dla zdecydowanej większości jednostek samorządu terytorialnego oraz dostawę paliwa gazowego np. dla grupy zakupowej miasta Kraków. To wszystko sprawia, że Tauron to naturalny partner samorządów do wdrażania innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań również dla transportu publicznego w regionie – zaznacza Kamil Kamiński, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. klienta i wsparcia korporacyjnego.

REKLAMA
REKLAMA

W Małopolsce działa już rozpoczęty w kwietniu br. program edukacyjno-ekologiczny „Oddychaj powietrzem” prowadzony przez Tauron. Celem jest przekazywanie wiedzy na temat przyczyn i skutków niskiej emisji oraz dostarczanie nowoczesnych systemów grzewczych, które nie szkodzą środowisku. W ramach programu prowadzone są akcje edukacyjne oraz zbierane są dane do badań dotyczących wiedzy nt. problemów zanieczyszczenia powietrza i bezpieczeństwa w sezonie grzewczym.

Jak wynika z analiz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Małopolsce jest spalanie paliw stałych, śmieci i innych odpadów w gospodarstwach domowych. W dużych miastach, gdzie likwidowane są nieekologiczne systemy grzewcze, rośnie udział emisji pyłów PM 10 i PM 2,5 ze źródeł komunikacyjnych.

red. gramwzielone.pl