Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o elektromobilności

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o elektromobilności
Mateusz Morawiecki. Fot. KPRM, flickr cc

Rada Ministrów dzisiaj przyjęła opracowany w Ministerstwie Energii projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Możliwy termin wprowadzenia w życie tej ustawy to I kwartał 2018 r.  jeśli jej procedowanie nie napotka większych przeszkód w parlamencie.

Rządowy projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych zakłada m.in. zwolnienie z akcyzy przy zakupie samochodów elektrycznych, zwiększenie maksymalnej stawki amortyzacji, wprowadzenie preferencji w ruchu drogowym, w tym polegających na korzystaniu z buspasów czy na bezpłatnym parkowaniu w centrum miast. Przewiduje się również wprowadzenie obowiązków w zakresie udziału aut z alternatywnym napędem we flotach administracji rządowej i lokalnej, a ponadto ustawa zakłada wprowadzenie obowiązków w zakresie budowy stacji ładowania.

Nie zdecydowano się natomiast na wprowadzenie dopłat do zakupu aut elektrycznych czy zwolnienia z podatku VAT – takie preferencje funkcjonują w wielu europejskich krajach i z pewnością przybliżyłyby rząd do wywiązania się z obietnicy doprowadzenia do pojawienia się na polskich drogach miliona elektrycznych aut.

REKLAMA

W najnowszym projekcie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, który jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego i który posiada datę 15 grudnia br., wprowadzono kilka zmian w stosunku do wcześniejszych wersji.

Jak informuje Ministerstwo Energii, m.in. wyeliminowano ryzyko objęcia dozorem technicznym prowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego punktów ładowania zainstalowanych w gospodarstwach domowych „co stanowiłoby nadmierny i uciążliwy obowiązek w odniesieniu do właścicieli takich instalacji”.

ME informuje również, że zwiększono efektywność modelu planowania w zakresie wyznaczania miejsc postojowych dla pojazdów elektrycznych przy ogólnodostępnych stacjach ładowania – poprzez rezygnację z konieczności zasięgania opinii lokalnego OSD i poprzez wprowadzenie wymogu nałożonego na operatora ogólnodostępnej stacji ładowania, uzgodnienia z organem zarządzającym ruchem na drogach liczby możliwych do wyznaczenia stanowisk postojowych przy jego stacji ładowania.

Doprecyzowano również, że użytkownik pojazdu elektrycznego będzie mógł korzystać z miejsca postojowego przy ogólnodostępnej stacji ładowania wyłącznie w czasie ładowania.

Wprowadzono też ważną zmianę związaną z budową magazynów energii, które mają być częścią infrastruktury ładowania. Chodzi o rozszerzenie zwolnienia z obowiązku uzyskania koncesji Urzędu Regulacji Energetyki na magazyny energii większe niż 1 MW. – Jednocześnie, w celu uniknięcia ryzyka monopolizacji, podmioty prowadzące działalność w zakresie magazynowania energii elektrycznej zostaną objęte obowiązkiem świadczenia usług na zasadach niedyskryminacyjnych na rzecz wszystkich zainteresowanych podmiotów – zapewnia resort energii.

Ustawa o elektromobilności ma przybliżyć rząd do wywiązania się ze złożonych w zeszłym roku obietnic – w tym zwiększenia liczby samochodów elektrycznych w Polsce do 1 miliona do roku 2025, a także budowy 6 tys. standardowych, publicznie dostępnych ładowarek i 400 punktów szybkiego ładowania samochodów elektrycznych już do roku 2020. Ministerstwo Energii zakłada, że do tego czasu w naszym kraju będzie zarejestrowanych 50 tys. aut elektrycznych.  

REKLAMA

Takie zapisy znalazły się w rządowym Planie Rozwoju Elektromobilności, który Rada Ministrów przyjęła już w marcu 2017 r.

Dokument proponuje wyszczególnienie trzech faz rozwoju elektromobilności w Polsce, które „będzie różnicować poziom rozwoju rynku i wymagana w związku z tym intensywność i zakres zaangażowania państwa w jego stymulowanie”.

I faza będzie miała charakter przygotowawczy i potrwa do 2018 roku. Najważniejszym elementem tej fazy jest przyjęcie ustawy o elektromobilność oraz skoncentrowanie finansowania publicznego na tym obszarze.

W II fazie, realizowanej w latach 2019-2020, w wybranych aglomeracjach ma powstać infrastruktura zasilania pojazdów elektrycznych, a rząd deklaruje zintensyfikowanie zachęt do zakupu pojazdów elektrycznych. Oczekiwana jest ponadto komercjalizacja wyników badań z obszaru elektromobilności rozpoczętych w fazie I oraz wdrożenie nowych modeli biznesowych upowszechnienia pojazdów elektrycznych.

W III fazie, przewidzianej na lata 2020-2025, rząd zakłada stopniowe osiąganie dojrzałości przez rynek elektromobilności i wycofywanie instrumentów wsparcia.

Jest jeszcze jeden powód procedowania ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ministerstwo Energii wskazuje na „potrzebę jak najszybszego wdrożenia dyrektywy 2014/94/UE, co umożliwi zamknięcie postępowania formalnego prowadzonego przez KE i uniknięcie skierowania skargi do Trybunału Sprawiedliwości”.

Kiedy ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych może wejść w życie? Wszystko będzie zależeć od tempa procedowania jej w Sejmie. Na stronach Ministerstwa Energii znajdziemy informację, że planowany obecnie termin jej implementowania to I kwartał 2018 r. 

Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych datowany na 15 grudnia 2017 r. można pobrać pod tym linkiem. 

red. gramwzielone.pl