PAS proponuje poprawki do ustawy o elektromobilności

PAS proponuje poprawki do ustawy o elektromobilności
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zdecyduje dzisiaj o opłatach dla kopcących samochodów za wjazd do centrów miast, wyrzuconych z ustawy o elektromobilności przegłosowanej przez Sejm 11 stycznia.

Polski Alarm Smogowy wysłał do marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego wniosek o wprowadzenie poprawek do ustawy o elektromobilnosci.

Najważniejszą poprawką proponowaną przez PAS jest przywrócenie możliwości wprowadzania przez gminy opłat za wjazd do centów miast samochodów o wysokiej emisji zanieczyszczeń. PAS proponuje, by dochody z opłat gminy przeznaczyły na koszty obsługi strefy, sfinansowanie poprawy transportu publicznego oraz budowę infrastruktury ulicznej.

REKLAMA

PAS zapewnia, że zaproponowane poprawki dadzą gminom elastyczne narzędzie, dzięki któremu będą one mogły regulować stawkę opłat w zależności od tego, jak dużo zanieczyszczeń emituje dane auto oraz wyłączać z opłat pojazdy o względnie niskiej emisji spełniające normy Euro 5 oraz Euro 6.

REKLAMA

Możliwość wprowadzenia opłat dla najgorszych samochodów za wjazd do centrum jest sprawdzonym i skutecznym sposobem szybkiej poprawy jakości powietrza w wielu miastach. Nie rozumiem, dlaczego nie możemy dać gminom możliwości skorzystania z takiej opcji – komentuje Jakub Jędrak z Polskiego Alarmu Smogowego.

Polski Alarm Smogowy zapewnia, że przykłady podobnych systemów funkcjonujących w miastach o najwyższym wskaźniku jakości życia potwierdza skuteczność i szeroką akceptację społeczną takiego rozwiązania.

– Proponuje się odstąpienie od sztywnych zapisów na rzecz umożliwienia wprowadzenia takiego narzędzia, jeżeli samorząd lokalny uzna na podstawie analiz i konsultacji społecznych, że stanowi ono szansę na poprawę jakości powietrza. Jednocześnie, aby wyraźnie podkreślić cel wprowadzanej opłaty, proponuje się przekazywanie środków pozyskiwanych z opłat w całości na zadania związane z poprawą systemu transportowego – komentuje PAS. 

red. gramwzielone.pl