Dzisiaj wchodzi w życie ustawa o elektromobilności

Dzisiaj wchodzi w życie ustawa o elektromobilności
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Po błyskawicznym procedowaniu w parlamencie i podpisie prezydenta ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych wchodzi dzisiaj w życie. Nowe prawo ma wspierać popularyzację samochodów elektrycznych i umożliwić rozwój infrastruktury do ich ładowania. Niektóre zapisy nowej ustawy mogą jednak mieć skutek wręcz odwrotnyw postaci zamknięcia już zbudowanych w Polsce stacji ładowania.

Ustawa o elektromobilności została przeprocedowana w parlamencie zaledwie w kilka dni. Po ekspresowym przyjęciu jej przez Sejm, praktycznie bez zgłaszania poprawek, senatorowie przyjęli ją bez żadnych uwag.

Szybkie procedowanie tej ustawy było uzasadniane przez rząd i posłów PiS ryzykiem nałożenia na Polskę kar w związku z niewdrożeniem do naszego prawa regulacji dotyczących wspierania rynku pojazdów z alternatywnym napędem. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński przekonywał, że kary mogłyby zostać nałożone już od 1 lutego.

REKLAMA

Natomiast Ministerstwo Energii, które przygotowało projekt tej ustawy, zapewniało, że jej opracowaniu towarzyszyły szerokie i długie konsultacje społeczne.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych przewiduje korzyści dla użytkowników pojazdów o napędzie alternatywnym, takie jak zwolnienie z akcyzy, zwiększony odpis amortyzacyjny, darmowe parkowanie czy możliwość korzystania z buspasów. W ustawie nie znajdziemy natomiast większych zachęt finansowych przy zakupie samochodów elektrycznych, które są stosowane w wielu krajach Unii Europejskiej.

REKLAMA

Ustawa przewiduje także m.in. zniesienie obowiązku posiadania koncesji w celu uruchomienia stacji ładowania samochodów elektrycznych. Jednak urzędnicy ME nie uwzględnili postulatów zgłaszanych przez powstającą w Polsce branżę elektrycznej motoryzacji, która wskazywała m.in., że zaproponowane regulacje mogą doprowadzić do zamknięcia uruchomionych dotychczas stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Więcej na ten temat w wywiadzie z Rafałem Czyżewskim, prezesem spółki Greenway Infrastructure Poland: R. Czyżewski: jest ryzyko, że ustawa o elektromobilności zahamuje rozwój stacji ładowania EV.

Wiceminister energii Michał Kurtyka, który odpowiadał za projekt ustawy o elektromobilności, już po jej przyjęciu przez parlament zapewniał, że rząd jest gotowy do dialogu i poprawienia przyjętych regulacji.

 Ten rynek rozwija się bardzo szybko i cały czas będziemy się starać zmieniać czy uzupełniać regulacje, będziemy w dialogu z sektorem, by wychwytywać te elementy, które wymagają interpretacji czy sprecyzowania – Polska Agencja Prasowa cytowała Michała Kurtykę.

O ile większość regulacji wpisanych do ustawy o elektromobilności wchodzi w życie dzisiaj, o tyle kilka wpisanych do niej regulacji zacznie obowiązywać później, nawet w roku 2028 – w tym przypadku chodzi o obowiązkowy, przynajmniej 30-procentowy udział samochodów elektrycznych we flocie jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów posiadających mniej niż 50 tys. mieszkańców.

red. gramwzielone.pl