Wysokie koszty, a popyt jeszcze niski. Stacje ładowania z nowymi opłatami

Wysokie koszty, a popyt jeszcze niski. Operatorzy stacji ładowania dostaną nowe opłaty

Ministerstwo Energii przedstawiło projekty dwóch rozporządzeń, do których będą musieli dostosować się inwestorzy uruchamiający publicznie dostępne stacje ładowania samochodów elektrycznych. Resort energii podkreśla, że aktualnie w Polsce nie ma przepisów, które określałyby szczegółowe wymagania techniczne dla takich urządzeń. Przygotowane przepisy nakładają na operatorów stacji ładowania kolejne opłaty.

Celem pierwszego z przedstawionych rozporządzeń – w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego – jest uregulowanie zasad funkcjonowania infrastruktury służącej do ładowania. Publikacja tego rozporządzenia wynika z w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

REKLAMA

To rozporządzenie ma w szczególności określić wymagania techniczne dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji ładowania, a także wymagania wskazać rodzaje badań, jakim mają podlegać stacje ładowania i punkty ładowania stanowiące element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz sposób i terminy przeprowadzania tych badań przez Urząd Dozoru Technicznego.

Wskazane w projekcie rozporządzenia opłaty będą mieć wysokość uzależnioną od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim – w 2017 r. to wynagrodzenie wyniosło 4271,51 zł.

Będzie to 20 proc. tego wynagrodzenia (w 2018 r. – 854,3 zł) za przeprowadzenie badania technicznego urządzenia przed oddaniem do eksploatacji stacji ładowania lub infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego.

Każda godzina badania technicznego urządzenia po naprawie lub modernizacji stacji ładowania lub infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego ma kosztować 4 proc. wynagrodzenia (170,86 zł w 2018 r.), jednakże nie więcej niż 20 proc.

Natomiast każda godzina opracowania opinii w zakresie zgodności dokumentacji technicznej projektowanej stacji ładowania z wymaganiami technicznymi określonymi w ustawie o elektromobilności oraz w rozporządzeniu ma kosztować 4 proc., jednakże nie więcej niż 100 proc. tego wynagrodzenia.

Skierowany do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego jest dostępny pod tym linkiem.

REKLAMA

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//567/12314007/12523019/12523020/dokument350829.pdf

Prowadzone przez Ministerstwo Energii konsultacje projektu potrwają do 3 sierpnia br. Uwagi można zgłaszać na adres e-mail jolanta.pienkowska@me.gov.pl

Drugie z opublikowanych przez ME rozporządzeń dotyczy określenia wzoru zgłoszenia dla operatora ogólnodostępnej stacji ładowania i operatora stacji gazu ziemnego do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych. Projekt tego rozporządzenia jest dostępny pod tym linkiem i będzie konsultowany również do 31 lipca br. Uwagi można wysyłać na adres: monika.piotrowska@me.gov.pl

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//567/12313851/12522001/12522003/dokument349903.pdf

Wysokie koszty, a popyt jeszcze niski

Budowę stacji ładowania miała przyspieszyć przyjęta na początku tego roku ustawa o elektromobilności. Ta regulacja w pierwszych miesiącach obowiązywania przyniosła jednak odwroty skutek, blokując uruchomienie wszystkich nowych stacji ładowania. Zmieniła to dopiero ostatnia nowelizacja ustawy o biopaliwach, umożliwiając operatorom stacji ich uruchomienie i oferowanie usługi ładowania.

Problemem operatorów stacji ładowania pozostają jednak nadal wysokie opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego, a także na rzecz zakładów energetycznych, które przy wyższych mocach ładowarek mogą pochłaniać co miesiąc nawet kilka tysięcy złotych – w sytuacji, gdy popyt na usługi ładowania jest nadal relatywnie niski ze względu na nadal małą liczbę zarejestrowanych w Polsce samochodów elektrycznych. 

Ta sytuacja skłoniła ostatnio największego w kraju operatora stacji ładowania GreenWay do zmniejszenia mocy swoich urządzeń, co wydłuży czas ładowania.

gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.