Dłuższy nabór wniosków o dotacje na elektromobilność

Dłuższy nabór wniosków o dotacje na elektromobilność
Fot. NFOŚiGW

Wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych w zakresie elektromobilności jest celem ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu „Gepard II”, w którym do rozdysponowania jest 10 mln zł. Po te pieniądze mogą sięgnąć samorządy.

NFOŚiGW dofinansuje przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności służących realizacji celów wynikających m.in. z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), w tym w szczególności z Planu Rozwoju Elektromobilności „Energia do przyszłości”, Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz przyjętej przed rokiem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Służący dofinansowaniu zadań wynikających z powyższych dokumentów nabór w ramach programu priorytetowego „Gepard II”, część 2) „Strategia rozwoju elektromobilności” został wydłużony przez NFOŚiGW. Zamiast do 7 grudnia ub.r., potrwa do 4 lutego br.

REKLAMA

Jak informuje Fundusz, w przedkładanych wnioskach projektowych w programie „Gepard II” oceniane będą m.in. realność harmonogramu działań mających na celu wdrożenie strategii rozwoju elektromobilności, innowacyjność rozwiązania będącego rezultatem projektu, dostosowanie taboru oraz infrastruktury transportowej do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wpływ realizacji strategii na poprawę jakości powietrza.

Na bezzwrotne dotacje przewidziano łącznie 10 mln zł, a pieniędzy ma wystarczyć na przygotowanie 100 strategii.

REKLAMA

Wszyscy wnioskodawcy mają szansę uzyskać dofinansowanie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym wysokość wsparcia ma zależeć od wielkości miast. Dla małych i średnich przewidziano wsparcie w wysokości do 50 tys. zł, z kolei dla dużych – do 100 tys. zł. W przypadku pozostałych jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków przy ustalaniu wysokości dofinansowania będzie brana pod uwagę liczba mieszkańców.

Zapisy programu przewidują, że jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie w formie dotacji. Ponadto dofinansowanie nie będzie udzielane na przedsięwzięcia, które uzyskały już wsparcie ze środków NFOŚiGW w ramach innych programów.

Szczegóły naboru wniosków w programie „Gepard II” są dostępne pod tym linkiem.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.