Ponad 30 wniosków na ekologiczny transport w programie Gazela

Ponad 30 wniosków na ekologiczny transport w programie Gazela
Greenweek2009 - flickr, cc-by-2.0

{więcej}Ministerstwo Środowiska zakończyło nabór wniosków o dofinansowanie w programie Gazela, którego celem jest wsparcie przedsięwzięć z zakresu ekologicznego transportu. 

Poniżej prezentujemy komunikat Ministerstwa Środowiska:

Zakończył się nabór wstępnych wniosków w programie Gazela, z którego 80 mln zł zostanie przeznaczone na rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego – inwestycje w zakup i modernizację taboru transportowego, a także infrastrukturę, szkolenia oraz systemy zarządzania transportem miejskim.

REKLAMA
REKLAMA

W pierwszym etapie naboru wpłynęły 32 wnioski. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi ponad 643 miliony złotych (ośmiokrotne przekroczenie alokacji), a liczba autobusów dla wszystkich wnioskodawców wniosła 362 sztuki.

Wnioskodawcy, których wnioski wstępne zostaną ocenione pozytywnie, będą zobowiązani do złożenia pełnego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w terminie 120 dni kalendarzowych (termin liczony od dnia otrzymania informacji o wyniku oceny wniosku wstępnego). Wydatkowanie środków zostanie zakończone do końca 2015 r.

Program Gazela realizowany jest w ramach tzw. Systemu Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), co oznacza, że współfinansowany będzie z pieniędzy zgromadzonych na rachunku klimatycznym. W przypadku Gazeli środki te pochodzą ze sprzedaży nadwyżek praw do emisji CO2 rządowi Hiszpanii.
źródło: Ministerstwo Środowiska