REKLAMA
 
REKLAMA

Metalerg Sp. z o.o. SK

Adres
Portowa 1A
Miasto
55-200 Oława
Kraj
Polska
Telefon
71 72 15 200
E-mail
metalerg@metalerg.pl
Strona internetowa
www.metalerg.pl

Firma Metalerg oferuje kotły na słomę oraz inną biomasę – EKOPAL. Unikatowością jest zastosowanie w nich tzw. „przeciwprądowego systemu spalania”, który zapewnia prawidłowy proces zgazowywania słomy i spalania uzyskiwanego gazu, a w konsekwencji niską zawartość tlenku węgla (CO) w spalinach. Kocioł posiada komorę wstępnego palenia (zgazowywania) słomy, komorę spalania wytworzonego gazu i wymiennik cieplny rurkowy. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania udało nam się znacznie zmniejszyć emisję zanieczyszczeń (np. w stosunku do spalania węgla: dwutlenku siarki o 88%, dwutlenku azotu 32% oraz tlenku węgla 79%). Całkowitej redukcji ulega emisja dwutlenku węgla powstała ze spalania słomy („bilans zerowy) – nie wydziela się więcej dwutlenku węgla, niż roślina pobrała z atmosfery w trakcie jej rozrostu (proces fotosyntezy). Wdmuchiwane powietrze do komory spalania słomy częściowo przeciwdziała także wydostawaniu się pyłów z komory wstępnego spalania słomy, a tym samym zmniejsza się zawartość pyłów w spalinach. Instalowanie i eksploatacja kotłów na słomę daje nie tylko efekty ekologiczne ale również poważne efekty ekonomiczne. Są to inwestycje w pełni opłacalne zarówno dla użytkowników posiadających własną słomę jak i dla tych którzy kupują ją na rynku. W niektórych przypadkach zastępując tradycyjne paliwa kopalne, inwestycja może się zwrócić nawet po dwóch latach. Od 1993 roku wyprodukowaliśmy już kilka tysięcy kotłów na biomasę i opracowaliśmy szereg rozwiązań, pozwalających na pozyskanie energii cieplnej ze słomy zbożowej, kukurydzianej, rzepakowej, wierzby energetycznej, drewna, zrębków drewna, trocin i innej biomasy. Owocem naszych doświadczeń jest kilka typoszergów kotłów, spełniających różne wymagania eksploatacyjne i zapotrzebowanie na moc, działających zarówno w Polsce jak i zagranicą np. Szkocja, Dania, Chiny, Rumunia, Rosja.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA