REKLAMA
 
REKLAMA

Biuro Doradztwa Ekologicznego I Inwestycyjnego Sp. z o. o.

Adres
Świętokrzyska 30/63
Miasto
Warszawa
Kraj
PL
Telefon
+48 600 900 979
E-mail
poczta@bdei.pl
Strona internetowa
www.bdei.pl

Biuro Doradztwa Ekologicznego i Inwestycyjnego Sp. z o.o. jest spółką działającą na rynku od 2012 r., świadczącą usługi doradcze i badawcze, związane z ochroną środowiska oraz planowaniem i bieżącą kontrolą inwestycji na obszarze całego kraju. Nasza działalność to przede wszystkim kompleksowa obsługa przedsięwzięć, dla których niezbędne jest prowadzenie procedury oddziaływania na środowisko, opracowanie raportów ooś, KIP, prognoz i ekofizjografia, uzyskiwanie pozwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących na terenach chronionych, prowadzenie nadzoru przyrodniczego czy inwentaryzacji i monitoringów przyrodniczych. Bogate doświadczenie w tym zakresie zdobyliśmy podczas realizacji projektów takich inwestorów jak np.: PGE EJ1, PSE S.A., ELTEL Networks Energetyka S.A., Budownictwo Elektroenergetyczne SELPOL S.A., ELFEKO S.A., SAG ELBUD Gdańsk S.A., PILE ELBUD S.A., ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., E.ON Energie Odnawialne Sp. z o.o., MAGWATT Polska sp. zo.o., Eco-Wind Construction S.A. Dotychczas prowadzone projekty pozwoliły nam zebrać unikalne know how pozwalające z jednej strony zrealizować inwestycję w optymalnym z punktu widzenia technologii kształcie jednocześnie spełniając szereg wymogów środowiskowych. Udział w licznych konsultacjach społecznych pozwalają również na przewidzenie ewentualnych problemów ze strony społeczeństwa. W trakcie całego procesu inwestycyjnego zapewniamy ciągłe wsparcie specjalistów, którzy wspierają projekt do czasu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA