Inżynier energetyka wiatrowa (OZE)

{więcej}Poszukuję pracy w sektorze odnawialnych źródeł energii.

Posiadam doświadczenie w realizacji projektów farm wiatrowych (tj. wyszukiwanie lokalizacji o odpowiednich warunkach do rozwoju energetyki wiatrowej; wykonanie dokumentacji lokalizacyjnej projektów farm wiatrowych; projektowanie lokalizacji poszczególnych turbin i towarzyszącej im infrastruktury; prowadzenie negocjacji wraz z zawieraniem stosownych umów związanych z zabezpieczeniem terenu pod lokalizacje elektrowni wiatrowych oraz infrastruktury towarzyszącej; rozpoznanie warunków własnościowych gruntów oraz ich przynależności administracyjnej oraz zabezpieczanie praw do gruntów pod elektrownie i infrastrukturę towarzyszącą; opracowanie oraz koordynacja przepływem dokumentacji związanej z postępowaniem formalno-prawnym przedstawianym urzędom lokalnej administracji państwowej; badanie i ocena lokalizacji turbin wiatrowych pod względem wykorzystania maksymalnych parametrów elektrowni; analiza zasobów energetycznych wiatru; prowadzenie budżetu projektu oraz sporządzanie sprawozdań finansowych z jego realizacji; uczestniczenie w konsultacjach i debatach społecznych; czynności związane z procesem formalno-prawnym i projektowym na wszystkich etapach rozwoju projektu; etc.).

REKLAMA

Osoby zainteresowane proszę o kontakt: kyniu.traba@wp.pl bądź 509299763.

REKLAMA