Poszukuję współpracy

{więcej}

Aktualnie poszukuję zatrudnienia / ofert współpracy [Posiadam aktywną działalność gospodarczą oraz funkcjonujący home office + samochód].

Do tej pory zajmowałem się:

REKLAMA

* Obsługa zagranicznego partnera inwestycyjnego. [jęz. angielski]

* powierzony portfel [180MW mocy projektowanej]

* Ocena stanu prawnego nieruchomości / identyfikacja właścicieli – pod kątem nabycia ograniczonych praw rzeczowych związanych z realizacją inwestycji.

* Negocjowanie i ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na cele realizacji inwestycji.

* Obsługa notarialna prowadzonych projektów: Poświadczanie podpisów, służebności w formie aktów notarialnych, pełnomocnictwa.

REKLAMA

* Przygotowywanie dokumentacji dla prowadzonych projektów: Analizy Ryzyka,  Harmonogramy, weryfikacja/tworzenie budżetu, przygotowanie dokumentacji na potrzeby due dilligence.

* Reprezentowanie inwestora przed organami jednostek samorządu terytorialnego RP,  sądy oraz innych instytucji opiniujących.

* Koordynacja prac zespołów projektowych oraz podwykonawców w odniesieniu do harmonogramów.

Przygotowywanie przetargów, negocjacje umów na prace zlecane podwykonawcom:  czynności projektowe, ubezpieczenia obiektów wysokościowych.

* Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

* uczestnictwo w spotkaniach ze społecznościami lokalnymi.

* Maszty pomiarowe, wybór lokalizacji, uzgodnienia, WZ, PNB, PNU.

Osoby zainteresowane współpracą proszę o kontakt: marcin_godek@wp.pl  // tel. 693 322 882