C250V PL

REKLAMA
REKLAMA
Typ: płaski
Powierzchnia brutto (Ag): 2,51 m2 
Powierzchnia aperturowa (Aa): 2,37 m2 
Powierzchnia absorbera (AA): 2,354 m2 
Pojemność meandra: 2,9 l
Zalecane natężenie przepływu: 50-250 l/h. 
Strata ciśnienia (30 l/h.m2): 85 mbar 
Ciśnienie próbne: 10 bar 
Współczynnik pochłaniania (a): > 95 +/- 1 % 
Zdolność emisyjna: > 5 +/- 1%
Sprawność optyczna: 81,2/81,8 % 
Współczynnik przenikania ciepła 1-go rzędu (a1): 3,502 W/m2.K 
Współczynnik przenikania ciepła 2-go rzędu (a2): 0,018 W/m2.K 
Współczynnik kąta padania: 94 % 
Ciężar netto: 47 kg