SKW 44

Typ: płaski

Rozmiar [cm]: 114×206

Rozmiar rzeczywisty [mm]: 1137×2060

REKLAMA

Powierzchnia brutto [m2]: 2,36

REKLAMA

Powierzchnia absorbera [m2]: 2,07

Objętość cieczowa absorbera [l]: 1,2

Sprawność optyczna n0 [-]: 0,775

Współ. start liniowych a1 [W/m2K]: 3,820

Współ. strat nieliniowych a2 [W/m2K2]: 0,0035