Heliostar 252 S4

długość

2100 mm

szerokość

REKLAMA

1200 mm

wysokość

109 mm

powierzchnia całkowita

2,52 m2

Powierzchnia czynna

2,30 m2

(aperturowa)

 

ciężar

37 kg

współczynnik  sprawności optycznej

 

współczynnik absorpcji

η0= 77,10 %

REKLAMA

 

 

a = 95 %

współczynnik strat

absorbera

k1= 3,68 W/m2K

 

k2= 0,0127 W/m2K2

pokrywa szklana

szyba z bezpiecznego strukturalnego szkła  solarnego współczynnik transmisji τ= 91%

współczynnik emisji

ε = 5%

pojemność wodna

1,16 litra

temp. stagnacji

208°C

zakres przepływ

c.a. 180 kg/m2h