KS2100 TLP AC

REKLAMA
REKLAMA
Typ: płaski
Długość: 2018 mm
Szerokość: 1037 mm
Wysokość: 89 mm
Powierzchnia brutto kolektora 2,091 m²
Powierzchnia czynna (apertury) 1,827 m²
Pojemność cieczowa 1,1 l
Waga: 40 kg
Sprawność optyczna 81 %
Współczynnik strat A1: 3,247 W/(m²K)
Współczynnik strat A2: 0,02 W/(m²K²)
Gwarancja: 10 lat
Certyfiakt: Solar Keymark