KS2000 SP

REKLAMA
REKLAMA
Typ: płaski
Długość: 2019 mm
Szerokość: 1037 mm
Wysokość: 90 mm
Powierzchnia brutto kolektora: 2,094 m²
Powierzchnia czynna (apertury): 1,817 m²
Pojemność cieczowa: 1,1 l
Waga: 39 kg
Sprawność optyczna: 81,1 %
Współczynnik strat A1: 4,46 W/(m²K)
Współczynnik strat zależny od temperatury A2: 0,0096 W/(m²K²)
Gwarancja: 10 lat
Certyfiakt: Solar Keymark