Kierownik ds. Zarządzania Aktywami – En. Wiatrowa

{więcej}

Naszym Klientem jest inwestor działający na rynku energetyki odnawialnej, zajmujący się finansowaniem, rozwojem, budową i zarządzaniem operacyjnymi projektami. Firma dysponuje w tym momencie jednym z największych w Polsce portfeli operacyjnych farm wiatrowych, oraz dalsze plany rozwoju, pipeline projektów gotowych do budowy.

Ze względu na znaczny wzrost mocy wytwórczych poszukujemy teraz Kierownika ds. Zarządzania Aktywami (eng. Asset Manager), który będzie odpowiedzialny za aspekty komercyjne i finansowe zarządzania portfolio operacyjnych farm wiatrowych.

REKLAMA

OBOWIĄZKI:

REKLAMA

 • Wsparcie operacji finansowych przedsiębiorstwa, w tym zgodność umów kredytowych, analiza i negocjacje warunków finansowania oraz raportowanie wyników do Zarządu
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych, prognoz i modeli przepływów pieniężnych
 • Analiza produktywności i operacyjnej efektywności
 • Kontrola zgodności dokumentacji kontraktowej, w tym długoterminowych umów zakupu energii, zabezpieczeń cen i umów przyłączeniowych
 • Negocjacja warunków umownych z partnerami i dostawcami dot. działających farm wiatrowych w celu zminimalizowania kosztów operacyjnych
 • Działania w celu zwiększenia wartości aktywów

WYMAGANIA:

 • Dobre zrozumienie zarówno uwarunkowań finansowo-ekonomicznych, jak i technicznych zarządzania operacyjnymi farmami wiatrowymi
 • Idealnie wykształcenie kierunkowe w finansach (co najmniej licencjat), plus kwalifikacje w dyscyplinie technicznej np. energetyce, inżynierii
 • Doświadczenie w sporządzaniu i zarządzaniu budżetami, modelowaniu finansowym
 • Płynna znajomość języków angielskiego i polskiego  – warunek konieczny
 • Bardzo dobra znajomość pakietu Office (Outlook, Excel, Word)
 • Bardzo dobre umiejętności analityczne i umiejętność przeprowadzania analiz w Excel
 • Umiejętność zarządzania zespołem podległych pracowników

Stanowisko oferuje potencjał rozwoju w grupie o ugruntowanej pozycji na rynku i dalszych planach wzrostu.

Aby aplikować, prosimy o przesłanie CV w j.angielskim drogą mailową na: ssokolowski@mensys-group.com.

Zaznaczamy, że na wstępnym etapie rekrutacji będziemy mogli skontaktować się z wybranymi kandydatami.