Fotowoltaika Taurona ubezpieczona od niepogody

Fotowoltaika Taurona ubezpieczona od niepogody
Tauron

Tauron wprowadził ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych w ramach przeznaczonej dla prosumentów oferty „Ochrona fotowoltaiki 24h”.

Dla klientów, u których działa już instalacja fotowoltaiczna, Tauron w ramach usługi „Ochrona fotowoltaiki 24H” umożliwia ubezpieczenie obejmujące urządzenia oraz potencjalną utratę przychodów na skutek niedziałającej mikroinstalacji.

W ramach oferty Taurona można ubezpieczyć odpowiedni poziom produkcji prądu ze słońca w domowych instalacjach i zabezpieczyć się przed ryzykami pogodowymi. Suma ubezpieczenia, włączając utratę korzyści finansowych z tytułu przerw w produkcji albo niższej produkcji prądu, to maksymalnie 84 tys. zł rocznie. Dodatkowo usługa serwisanta fotowoltaiki ma zapewniać usunięcie awarii wewnętrznej instalacji elektrycznej, instalacji fotowoltaicznej lub nawet uszkodzenia dachu.

REKLAMA

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczyciel ma odpowiadać za zniszczenia lub uszkodzenia instalacji fotowoltaicznej, które powstały w następstwie takich zdarzeń jak np. pojawienie się ognia, przepięcie, grad, huragan, powódź, dewastacja, uszkodzenie przez zwierzęta czy kradzież.

Jeżeli uszkodzenie spowoduje wystąpienie przerwy w działaniu instalacji fotowoltaicznej, ubezpieczyciel ma odpowiadać za stratę finansową klienta wynikającą z braku produkcji energii elektrycznej przez mikroinstalację.

REKLAMA

Oszczędności klientów związane są z wielkością produkcji energii elektrycznej – w tym zakresie ubezpieczyciel odpowiada za stratę finansową ubezpieczonego spowodowaną wystąpieniem niższej produkcji energii elektrycznej niż zakładana teoretycznie dla danej mikroinstalacji w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie ma objąć szkodę finansową, gdy rzeczywista produkcja z instalacji fotowoltaicznej była niższa niż zakładana dla niej (min. 10 proc. i maks. 60 proc. zakładanej rocznej produkcji energii elektrycznej). Należy o tym zawiadomić ubezpieczyciela w terminie do 30 dni od dnia zakończenia 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia.

Kwoty ubezpieczenia

Wybór oferty „Ochrona fotowoltaiki 24h” ma zapewniać:

  • ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej typu „all risk” – ubezpieczenie obejmuje także ładowarkę samochodową i magazyn energii,
  • do 75 000 zł ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej, magazynu energii i ładowarki samochodowej,
  • do 4500 zł ubezpieczenia ryzyka przerwy w działaniu instalacji fotowoltaicznej,
  • do 4500 zł ubezpieczenia ryzyka niższej produkcji energii.

Z ubezpieczenia mogą ponadto zostać pokryte koszty:

  • poszukiwania przyczyny szkody – do wysokości faktycznie poniesionych kosztów i w granicach sumy ubezpieczenia (nie więcej niż 15 000 zł),
  • dostosowania miejsca, w którym ma być ponownie zainstalowana instalacja fotowoltaiczna po szkodzie – do wysokości faktycznie poniesionych kosztów i w granicach sumy ubezpieczenia (nie więcej niż 15 000 zł),
  • uprzątnięcia miejsca ubezpieczenia po szkodzie do wysokości faktycznie poniesionych kosztów i w granicach sumy ubezpieczenia (nie więcej niż 15 000 zł),
  • demontażu instalacji fotowoltaicznej do wysokości faktycznie poniesionych kosztów i w granicach sumy ubezpieczenia.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.