Raport prognostyczny cen energii 2023–2024 dla rynku SPOT

Raport prognostyczny cen energii 2023–2024 dla rynku SPOT

Czy jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będą ceny energii elektrycznej w 2023 r. i 2024 r.? Zdecydowanie nie! Ale jesteśmy w stanie je zaprognozować.  Raport prognostyczny SPOT-12M to narzędzie, które określa prognozy dla każdego z 12 następujących po sobie miesięcy wartości średnio – miesięcznej indeksu TGe24.

Raport SPOT-12M powstał w konwencji statystyczno-edukacyjnej, gdzie adresat raportu samodzielnie analizuje dane statystyczne dotyczące makro otoczenia ekonomicznego czy głównych czynników rynku energii i samodzielnie jest w stanie ocenić realność założeń i metodykę prognoz.

Raport SPOT-12M to jednocześnie kompendium wiedzy o rynku energii elektrycznej. Dzięki comiesięcznej aktualizacji danych rzeczywistych i kroczącej prognozie miesięcznego indeksu TGe24 raport SPOT-12M to idealne narzędzie do kupowania lub sprzedawania energii na rynku spot czy rynku terminowym.

Prognozujemy miesięczny TGe24 przy użyciu dwóch metod prognostycznych:

1) Metody mnożnikowo-statystycznej – gdzie wykorzystujemy zależności dwóch najistotniejszych czynników w relacji z cenami spotowymi energii elektrycznej, stosując metody statystyczne i elementy uczenia maszynowego,

2) Metody kosztów krańcowych i kosztów uśrednionych (Levelized cost of electricity, LCOE).

Nowością w naszej ofercie jest to, że raport jest aktualizowany w tempie kroczącym co miesiąc o dane rzeczywiste, przy zachowaniu długości prognozy na 12 lub 6 miesięcy w zależności od wersji SPOT-12M  lub SPOT-6M.

Czego w raporcie nie znajdziecie?

W raporcie SPOT-12M nie znajdziecie Państwo typowych komentarzy opisujących to, co przedstawiają dane statystyczne zamieszczone na wykresach czy w tabelach. Raport jest tak skonstruowany, aby adresat samodzielnie analizował na podstawie danych rzeczywistych czy prognozy dalsze są realne i prawdopodobne.

Sprawdź raport SPOT-12M na stronie doradcapv.pl.

Szkolenie

Zapraszamy na szkolenie, na którym będziemy prezentować zawartość Raportu SPOT-6M i SPOT12-M !!!

Rabat do 15% – wpłaty do 18.06.2023 r.  


Prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku SPOT w 2023 r.

Szkolenie online – 29 czerwca i 20 lipca

Szczegóły szkolenia na stronie organizatora >> 


Program

1. Rynek energii elektrycznej w Polsce i Europie:

– Rynek energii elektrycznej w Polsce i jego 4 segmenty – analiza sytuacji bieżącej

– Rynek energii elektrycznej w Europie, a rynek krajowy

– Regulacje Unii Europejskiej i ich wpływ na rynek energii elektrycznej w Polsce  dyrektywa OZE, dyrektywa rynkowa

Towarowa Giełda Energii jako platforma kształtowania cen, trendów i prognoz dla energii elektrycznej

– Nord Pool, Epex Spot – export i import energii elektrycznej, determinanty ceny energii dla rynku krajowego

– Rynek mocy – czy wpływa na hurtowe ceny energii elektrycznej w Polsce

– Rynek SPOT i rynek OTF (terminowy) i ich wzajemne oddziaływania

2. Metodyka prognoz średnioterminowych na rynku SPOT:

– metody prognostyczne, doświadczenia krajowe i zagraniczne w dorobku polskiej i europejskiej ekonometrii i statystyki

– 5 głównych czynników wpływających na ceny energii na rynku SPOT

– mnożniki cenowe cen energii, które najbardziej istotne

3. Prognozowanie popytu na energię elektryczną – 6 miesięcy:

– czy PKB – jest dobrym mnożnikiem prognostycznym popytu na energię elektryczną

– dane historyczne i trendy w prognozach popytu

– zjawiska i tendencje nie ilościowe i ich wpływ na popyt

– elastyczność cenowa popytu i jej wpływ na ceny energii

– case study – prognozowanie popytu na energie elektryczna w okresie 6 miesięcy dla każdego miesiąca prognozy max. i minimalny poziom mocy.

4. Podaż energii elektrycznej – metodologia prognozowania – 6 miesięcy:

– case study – planowanie mocy i generacji w poniższych źródłach

a) wiatr na ladzie

b) fotowoltaika

c) moce konwencjonalne węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, inne źródła

– „Merit order” – czy działa i czy wpływa na ceny energii elektrycznej w Polsce

– case study obliczenia

a) koszty krańcowe źródła konwencjonalne – węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny

b) koszty uśrednione (LCOE) źródła OZE – wiatr on-shore, instalacje PV

– wpływ importu na podaż energii w Polsce

– rola cen uprawnień do emisji Co2 i ich wpływ na kształtowanie się cen na rynku SPOT

5. Elastyczność cenowa popytu i podaży dla energii elektrycznej -case study:

– co to jest i jak policzyć elastyczność cenową popytu

– co to jest elastyczność cenowa podaży i jej korelacja z kosztami krańcowymi

– ceny energii elektrycznej na rynku krajowym, a ceny na rykach europejskich i rynkach światowych

6. Case Study – prognozowanie miesięcznych cen energii elektrycznej w horyzoncie 6 miesięcy:

– Prognoza popytu – zużycia energii elektrycznej – perspektywa 12 miesięcy:

a) dane historyczne i trendy krótkoterminowe

b) pływ generacji prosumenckiej ze źródeł PV na poziom popytu

– Prognoza podaży dla źródeł – perspektywa 6 miesięcy

a) fotowoltaika

b) lądowe farmy wiatrowe

– Prognoza cen głównych surowców energetycznych i ich wpływ na koszty wytworzenia w źródłach na

a) węgiel kamienny

b) gaz ziemny

c) uprawnienia do emisji CO2

– Prognoza głównego mnożnik cen na rynku SPOT

– Sporządzenie prognozy dla hurtowych cen miesięcznych energii elektrycznej w horyzoncie 6 następujących po szkoleniu miesiącach – odniesienie do średniomiesięcznego indeksu TGe24

7. Podsumowanie i dyskusja:

– podsumowanie kluczowych elementów szkolenia

– wymiana poglądów pomiędzy uczestnikami szkolenia

– możliwość wykorzystania metodologii prognoz rynku SPOT do prognoz długoterminowych cen energii elektrycznej

Zapraszamy również na inne nasze szkolenia !

1) Zarządzanie Energią Elektryczna – Strategie zakupowe i Strategie wytwórcze

Szkolenie online 27 czerwca i 18 lipca

Szczegóły szkolenia na stronie organizatora >>

2) TGE – Towarowa Giełda Energii – ceny, trendy, prognozy

Szkolenie online – 22 czerwca i 13 lipca

Szczegóły szkolenia na stronie organizatora >>

Prowadzący

Tomasz Falkowicz – specjalizuje się w analizach opłacalności projektów energetycznych. Od ponad 12 lat związany z branżą energetyczną, przeprowadził ponad 50 studium wykonalności i analiz opłacalności dla fotowoltaiki, biogazowni, magazynów energii czy instalacji wodorowych.

Dla przemysłu realizuje projekty m.in. „Zarządzanie energią elektryczną w firmie, strategie zakupowe i strategie wytwórcze”. Dla biznesu energetycznego tworzy modele prognostyczne cen energii elektrycznej, tj. model PEF-TGE24 dla prognoz instrumentów godzinowych na I-Fixing TGE oraz PEF-TGeBASE_WA-M dla prognoz miesięcznych.

Analizuje funkcjonowanie TGE w Warszawie oraz innych europejskich giełd energii jak Nord Pool czy Epex Spot. Zajmuje się modelowaniem sprzedaży energii elektrycznej dla klientów biznesowych w zakresie systemu aukcyjnego, sprzedaży na wolnym rynku czy w formule CPPA.

W branży energetycznej pracował m.in. jako dyrektor w Tauron Polska Energia SA. Inspiracje doradcze czerpie również z prac w radach nadzorczych firm z branży energetycznej m.in. EC Nowa SA czy Krakowski Holding Komunalny SA.

Opcje promocyjne!

  • Wydatki na zakup szkolenia – „Prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku SPOT w 2023 r..” pomniejszają cenę Raportu SPOT-12M lub SPOT-6M.
  • Uczestnicy nabywający 2 szkolenia otrzymają rabat 8% na każde szkolenie w czerwcu i lipcu.
  • Uczestnicy wpłacający 100% kwoty inwestycji na 5 dni przed szkoleniem otrzymają 5% rabatu.
  • Dla 2 osób zgłoszonych przez jedną firmę – 5% rabatu – możliwość sumowania rabatu do 8%.
  • Wpłaty do 18.06.2023 r. – rabaty do 15%.

Zgłoszenia i zapytania należy kierować na adres:

mail: biuro@finansetf.pl

tel. (48) 601-518-079

www.doradcapv.pl

 

artykuł sponsorowany