Rząd chce przedłużyć zamrożenie cen energii w 2024 r.

Rząd chce przedłużyć zamrożenie cen energii w 2024 r.
Pixabay

Dzisiaj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, której celem jest utrzymanie zamrożonych cen za energię elektryczną w 2024 r. Regulacje przygotowane w Ministerstwie Klimatu i Środowiska zakładają też niższe opłaty za ciepło systemowe.

Rząd przyjął projekt ustawy chroniący odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła poprzez przedłużenie na przyszły rok mechanizmów osłonowych funkcjonujących w tym roku.

Jak wynika z opisu projektu ustawy opracowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, projektowane regulacje stanowią zmodyfikowaną kontynuację dotychczasowego wsparcia odbiorców w gospodarstwach domowych. Obejmie to także zużycie energii na potrzeby zbliżone do zużycia w gospodarstwach domowych, np. w częściach wspólnych budynków, garażach, domach letniskowych, lokalach o charakterze zbiorowego zamieszkania.

REKLAMA

Co zawierają proponowane przepisy?

Przewidziane mrożenie cen i stawek opłat dystrybucyjnych zakłada, że w taryfach na 2024 r. – niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej i opłat dystrybucyjnych – w rozliczeniach z odbiorcami stawki za obrót i dystrybucję energii utrzymane zostaną na poziomie cen i stawek opłat taryfowych z 2022 r.

Przyjęty dzisiaj przez rząd projekt ustawy zakłada, że przedsiębiorstwa energetyczne będą miały obowiązek stosowania w 2024 r. w rozliczeniach z odbiorcami z gospodarstw domowych cen energii elektrycznej obowiązujących w taryfach zatwierdzanych na rok 2022 dla tych przedsiębiorstw. Ewentualnie – w przypadku braku zatwierdzonych taryf na rok 2022 – mogą stosować średnie ceny z zatwierdzonych taryf do stosowania na rok 2022 dla czterech sprzedawców z urzędu.

Także operatorzy systemów dystrybucyjnych w 2024 r. w rozliczeniach z odbiorcami z grupy gospodarstw domowych będą musieli stosować stawki obowiązujące w taryfach zatwierdzanych na rok 2022.

Autorzy projektu przewidzieli stosowanie cen energii elektrycznej i opłat dystrybucyjnych z roku 2022 w rozliczeniach z odbiorcami za dostawy w 2024 r. w ramach limitu wynoszącego 3 MWh. Jednocześnie dla gospodarstw domowych prowadzących działalność rolną, rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny, a także osób niepełnosprawnych zwiększono limit preferencyjnego zużycia energii elektrycznej z 3 do odpowiednio 4 MWh albo 3,6 MWh. Jeśli odbiorcy ci nabędą uprawnienia do zwiększonego limitu preferencyjnego zużycia energii elektrycznej (4 MWh albo 3,6 MWh) w trakcie 2024 r., limit ma być stosowany proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2024 r., w których spełniali oni wymogi dotyczące nabycia tych uprawnień.

REKLAMA

Projektowana ustawa zakłada utrzymanie systemu rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu i dystrybucji. Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę rekompensat ma być nadal Zarządca Rozliczeń SA.

Ciepło systemowe na poziomie z 2022 +40 proc.

Proponowana ustawa przewiduje utrzymanie wysokości ponoszonych przez odbiorców cen i stawek opłat za dostarczone ciepło systemowe na poziomie nie wyższym niż ceny i stawki opłat stosowane wobec uprawnionych odbiorców ciepła w dniu 30 września 2022 r. powiększone o 40 proc. w każdej grupie taryfowej w danym systemie ciepłowniczym. Dla odbiorcy ciepła będącego podmiotem uprawnionym ma to oznaczać zachowanie przez cały przyszły rok cen i stawek za dostarczone ciepło na poziomie nie wyższym niż określony w ustawie pułap.

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami sprzedawca ciepła – w okresie wskazanym w projekcie ustawy – ma stosować w rozliczeniach z uprawnionymi odbiorcami ceny i stawki opłat w każdej grupie taryfowej ze stosowanej taryfy dla ciepła bądź też ceny i stawki opłat w każdej grupie taryfowej ze stosowanego cennika. W przypadku gdy ceny i stawki przedsiębiorstwa energetycznego będą niższe niż wskazany w ustawie poziom maksymalny, odbiorca ma zostać obciążony tymi stawkami niższymi.

Jeśli nowa ustawa zostanie uchwalona przez parlament w kształcie przyjętym przez rząd, to przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające ciepło będą obowiązkowo stosować wobec uprawnionych odbiorców ceny i stawki za dostarczane ciepło nie wyższe niż wskazany pułap. W zamian za to otrzymają wyrównanie, co ma sprawić, że mechanizm będzie finansowo neutralny dla tych przedsiębiorstw.

Jak tłumaczą autorzy projektu, wzrost cen ciepła dla odbiorców na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej ulegnie ograniczeniu do ustalonego w ustawie poziomu bez względu na to, czy przedsiębiorstwo podlega obowiązkowi zatwierdzenia taryfy czy też jest z niego zwolnione.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.