Handel gwarancjami pochodzenia zmalał, ale cena nadal wysoka

Handel gwarancjami pochodzenia zmalał, ale cena nadal wysoka
EDPR

W ostatnim miesiącu 2023 r. wyraźnie zmalały obroty gwarancjami pochodzenia energii odnawialnej. Średnia miesięczna cena gwarancji jednak wzrosła, zbliżając się do rekordowego poziomu z października ubiegłego roku.

Towarowa Giełda Energii (TGE) podała, że w grudniu 2023 r. wolumen obrotu gwarancjami pochodzenia energii z OZE ukształtował się na poziomie 2 259 484 MWh, co stanowi spadek aż o 57,2 proc. względem obrotu z grudnia roku 2022 r. Miesiąc wcześniej – w listopadzie ub.r. – miesięczny obrót gwarancjami pochodzenia wyniósł jeszcze mniej – 1 694 189 MWh – co oznaczało spadek o 40,4 proc. w ujęciu rok do roku.

W grudniu na TGE przeprowadzono w sumie 2362 transakcje sprzedaży gwarancji pochodzenia energii z OZE, czyli o 442 więcej niż w listopadzie, ale aż o 1378 mniej niż w październiku 2023 r. Najwięcej transakcji w zeszłym roku przeprowadzono w maju (6160).

REKLAMA

W całym ubiegłym roku obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE osiągnął wolumen 42 344 447 MWh, co stanowi najwyższy wynik w historii Rejestru Gwarancji Pochodzenia, a zarazem wzrost o 1,1 proc. w stosunku do wolumenu z 2022 r. Średni miesięczny wolumen transakcji z 2023 r. na rynku gwarancji pochodzenia energii z OZE wyniósł 3 528 704 MWh.

Cena gwarancji pochodzenia w górę

Pomimo wyraźnie niższych obrotów w grudniu w porównaniu do obrotów sprzed roku cena gwarancji pochodzenia wzrosła po raz kolejny, osiągając średni miesięczny poziom 22,53 zł/MWh. Była wyższa o 0,6 zł w porównaniu do średniej ceny z listopada ub.r.

W listopadzie średnia ważona cena gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 21,93 zł/MWh i stanowiło to spadek o 2,73 zł/MWh w stosunku do rekordowej ceny z października ub.r.

Średnia miesięczna cena gwarancji pochodzenia z grudnia 2023 r. okazała się ponad dwukrotnie wyższa od ceny z ostatniego miesiąca 2022 r., która wyniosła 9,68 zł/MWh.

REKLAMA

Zmiany we wniosku o wydanie gwarancji

Towarowa Giełda Energii umożliwia obrót gwarancjami pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych od 2014 r. Na koniec 2023 r. w prowadzonym przez TGE Rejestrze Gwarancji Pochodzenia było 2425 członków.

Gwarancje pochodzenia energii umożliwiają ujawnienie i poświadczenie odbiorcy końcowemu, że określona ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wytworzona z odnawialnych źródeł energii lub w procesie wysokosprawnej kogeneracji (handel gwarancjami pochodzenia energii z kogeneracji na TGE jest niemal zerowy).

Gwarancje powstają wraz z produkcją energii, a tracą ważność z chwilą ich umorzenia odbiorcy końcowemu lub po upływie 12 miesięcy od daty zakończenia produkcji lub daty wydania. Wytwórcy zielonej energii mają możliwość składania wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia za poszczególne miesiące, okresy kilkumiesięczne lub sumarycznie za cały rok kalendarzowy. Dokumenty te wystawiane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a następnie wczytywane do systemu informatycznego TGE.

Od początku 2024 r. zmieniła się treść wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia. Więcej na ten temat w artykule: Gwarancje pochodzenia z ważną zmianą.

Piotr Pająk

piotr.pajak@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.