Prognozy cen SPOT, OTF – Strategie zakupowe energii na 2024 i 2025 – szkolenia

Prognozy cen SPOT, OTF – Strategie zakupowe energii na 2024 i 2025 – szkolenia

Poziom zużycia energii elektrycznej w latach 2025-2030 w zasadniczy sposób wpłynie na jej ceny. Z czego wynikają różnice w prognozach zużycia energii formułowanych przez Ministerstwo Klimatu i PSE? Dlaczego rządowy Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu do 2030 r. różni się w tym zakresie znacznie od przygotowanego przez PSE Plan Rozwoju Sieci Przesyłowych 2025-2040? Którą opcje wybrać, aby trafnie nakreślić ramy rozwoju rynku i zaprognozować ceny energii elektrycznej?

Prognoza Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ) zakłada, że zużycie energii elektrycznej w 2030 r. w Polsce wyniesie 196,9 TWh, natomiast według prognoz PSE zużycie energii wyniesie 175 TWh. Różnica jest ogromna i wynosi 21,9 TWh. Jeżeli przyjmiemy, że planowane zużycie energii w 2024 r. wyniesie 165 TWh, to różnica w planach (21,9 TWh) wyniesie 13,3% poziomu zużycia w 2024 r.

To, która z instytucji – MKiŚ czy PSE – trafniej prognozuje zużycie energii do 2030 r., analizować będziemy na naszych szkoleniach. Szczególną uwagę planowanym zmianom na rynku energii elektrycznej poświecimy na szkoleniu „Prognozowanie krótko i długoterminowe cen energii elektrycznej, rynek SPOT i OTF”

Prognozowanie krótko i długoterminowe cen energii elektrycznej na rynku SPOT i OTF

Szkolenie online – 9 maja i 13 czerwca

Szczegóły szkolenia na stronie organizatora: doradcapv.pl

Plan szkolenia:

1. Rynek energii elektrycznej w Polsce i Europie 

 • Rynek energii elektrycznej w Polsce i jego 4 segmenty – analiza sytuacji bieżącej,
 • Rynek energii elektrycznej w Europie, a rynek krajowy,
 • Regulacje Unii Europejskiej i ich wpływ na rynek energii elektrycznej w Polsce  dyrektywa OZE, dyrektywa rynkowa,
 • Towarowa Giełda Energii jako platforma kształtowania cen, trendów i prognoz dla energii elektrycznej,
 • Nord Pool, Epex Spot – export i import energii elektrycznej, determinanty ceny energii dla rynku krajowego,
 • Rynek mocy – czy wpływa na hurtowe ceny energii elektrycznej w Polsce,
 • Rynek SPOT i rynek OTF (terminowy) i ich wzajemne oddziaływania.

2. Metodyka prognoz średnioterminowych na rynku SPOT

 • metody prognostyczne, doświadczenia krajowe i zagraniczne w dorobku polskiej i europejskiej ekonometrii i statystyki,
 • 5 głównych czynników wpływających na ceny energii na rynku SPOT,
 • mnożniki cenowe cen energii, które najbardziej istotne.

3. Prognozowanie popytu na energię elektryczną – 6 miesięcy

 • czy PKB – jest dobrym mnożnikiem prognostycznym popytu na energię elektryczną,
 • dane historyczne i trendy w prognozach popytu,
 • zjawiska i tendencje nie ilościowe i ich wpływ na popyt,
 • elastyczność cenowa popytu i jej wpływ na ceny energii,
 • case study – prognozowanie popytu na energie elektryczna w okresie 6 miesięcy dla każdego miesiąca prognozy maks. i minimalny poziom mocy.

4. Podaż energii elektrycznej – metodologia prognozowania – 6 miesięcy

a) Case study – planowanie mocy i generacji w poniższych źródłach:

 • wiatr na ladzie
 • moce konwencjonalne węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny,
 • inne źródła

„Merit order” – czy działa i czy wpływa na ceny energii elektrycznej w Polsce?

b) Case study obliczenia:

 • koszty krańcowe źródła konwencjonalne – węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny,
 • koszty uśrednione (LCOE) źródła OZE – wiatr on-shore, instalacje PV,
 • wpływ importu na podaż energii w Polsce,
 • rola cen uprawnień do emisji Co2 i ich wpływ na kształtowanie się cen na rynku SPOT.

5. Elastyczność cenowa popytu i podaży dla energii elektrycznej – case study

 • co to jest i jak policzyć elastyczność cenową popytu,
 • co to jest elastyczność cenowa podaży i jej korelacja z kosztami krańcowymi,
 • ceny energii elektrycznej na rynku krajowym, a ceny na rykach europejskich i rynkach światowych.

6. Case Study – prognozowanie miesięcznych cen energii elektrycznej w horyzoncie 6 miesięcy

 • Prognoza popytu – zużycia energii elektrycznej – perspektywa 12 miesięcy:
 1. Dane historyczne i trendy krótkoterminowe
 2. Wpływ generacji prosumenckiej ze źródeł PV na poziom popytu
 • Prognoza podaży dla źródeł – perspektywa 6 miesięcy:
 1. Fotowoltaika
 2. Lądowe farmy wiatrowe
 • Prognoza cen głównych surowców energetycznych i ich wpływ na koszty wytworzenia w źródłach na:
 1. Węgiel kamienny
 2. Gaz ziemny
 3. Uprawnienia do emisji CO2
 • Prognoza głównego mnożnik cen na rynku SPOT,
 • Sporządzenie prognozy dla hurtowych cen miesięcznych energii elektrycznej w horyzoncie 6 następujących po szkoleniu miesiącach – odniesienie do średniomiesięcznego indeksu TGe24.

7. Prognozowanie długoterminowe cen energii elektrycznej – 15 letni horyzont czasowy

 • główne czynniki wpływające na ceny energii w perspektywie długoterminowej,
 • polityka energetyczna Polski w horyzoncie długoterminowym – „Krajowy Plan na rzecz energii i klimatu 2021-2030” (wersja luty 2024),
 • regulacje Prawne Unii Europejskiej i ich wpływ na polski rynek energii – ETS-1 i ETS-2 (transport i budownictwo),
 • czynniki ryzyka w prognozach długoterminowych w polskim i międzynarodowym dorobku naukowym,
 • prognozowanie długoterminowe, a oczekiwane stopy zwrotu ROE w projektach energetycznych,
 • podaż i popyt energii elektrycznej w prognozach długoterminowych – PKB i jego korelacja z poziomem zużycia energii elektrycznej,
 • kamienie milowe rozwoju rynku energii elektrycznej w Polsce 2024 – 2040,
 • udział OZE w miksie wytwarzania determinantem cen energii czy politycznym uwarunkowaniem,
 • wstęga prognozy – antidotum na wielowątkowość zmiennych w prognozach długoterminowych,
 • powiązanie rynku SPOT energii elektrycznej z cenami w okresie długoterminowym,
 • rynek OTF TGE w Warszawie – rynek terminowy jako wskaźnik tendencji cenowych w okresach średnioterminowych,
 • analizy wrażliwości projektów energetycznych na możliwe warianty ceny energii – opcje dodatnie i opcje ujemne,
 • warsztaty prognostyczne – prognozowanie cen energii elektrycznej w latach 2024 – 2040.

8. Podsumowanie i dyskusja

 • podsumowanie kluczowych elementów szkolenia
 • wymiana poglądów pomiędzy uczestnikami szkolenia

W prognozach krótkoterminowych rynku SPOT posługiwać się będziemy dwoma metodami prognostycznym;

a) Metodą mnożnikowo-statystyczną – wykorzystujemy zależności 2 najistotniejszych czynników w relacji z cenami spotowymi energii elektrycznej, wykorzystujemy również metody statystyczne i elementy uczenia maszynowego

b) Metodą kosztów krańcowych i kosztów uśrednionych (LCOE) levelize cost of elekticity

W prognozach długoterminowych rynku OTF (do 15 lat) posługiwać się będziemy;

a) metodą „koszt + zysk”

b) wstęgą prognozy dostosowującą błąd prognozy do długości okresu prognostycznego w analizach wrażliwości opłacalności projektu na zmianę prognozowanej ceny energii elektrycznej.

Zarządzanie energią elektryczną w firmie: Strategie Zakupowe i Strategie Wytwórcze

Nasze prognozy wykorzystujemy na innym naszym szkoleniu „Zarządzanie energią elektryczną w firmie: Strategie Zakupowe i Strategie Wytwórcze”.

Kupując czy sprzedają jakikolwiek towar czy usługę, wychodzimy od podstawowej zasady – dotyczącej TGE (Towarowej Giełdy Energii) czy GPW (Giełdy Papierów Wartościowych) – kupujemy, kiedy jest tanio, a sprzedajemy, kiedy jest drogo.

Strategia zakupowa to przede wszystkim analiza cen i ich zmienność. Dla przykładu: cena styczniu 2023 r. według TGeBASE_WAvg wyniosła 661,9 zł/MWh, natomiast w marcu 2024 r. było to 326,1 zł/MWh. Rynek terminowy OTF oferował nam odpowiednio w styczniu 2023 r. kontrakty BASY_Y-24 po cenie  870 zł/MWh, a w marcu 2024 r. cena kontraktu BASE_Y-25 wyniosła 443 zł/MWh.

Strategia zakupowa na 2024 r. czy 2025 r. powinna być dostosowana do profilu zużycia energii w naszej firmie. I tak dla jednego profilu zużycia w styczniu 35% energii powinniśmy kupić na rynku SPOT a, 65% w kontraktach BASE_M-24 i BASE_Q–24. Natomiast w sierpniu strategia powinna być zmieniona: 65% kontraktów kupimy na rynku SPOT, a 35% w kontraktach BASE_Q–24 czy BASE_M-24.

Odbiorcy polujący na ujemne ceny energii elektrycznej to łowcy okazji czy wytrawni myśliwi?

W dniu 26 kwietnia 2024 r. pojawiły się w godzinach od 10-00 do 16-00 ujemne ceny energii elektrycznej i z pewnością w 2024 r. takich okazji nie zabraknie. Z pewnością do naszego słownika branżowego zawita nowe określenie „Łowcy ujemnych cen energii”

Zapraszamy również na inne nasze szkolenia!!!

 • Opłacalność farm PV, On-shore i magazynów energii, hybryda czy odrębne instalacje – szkolenie online  – 16 maja i 6 czerwca
  Zakres szkolenia na stronie doradcapv.pl
 • Zarządzanie Energią Elektryczna w firmie – Strategie zakupowe i Strategie wytwórcze  szkolenie on-line 14 maja i 11 czerwca
  Zakres szkolenia na stronie doradcapv.pl
 • Analizy statystyczne Rynku Energii Elektrycznej w Polsce – szkolenie online – 7 maja i 18 czerwca
  Zakres szkolenia na stronie doradcapv.pl
 • TGE – Towarowa Giełda Energii – ceny, trendy, prognozy – nowe oblicze po 3 kwartałach 2023 r. – szkolenie online – 4 czerwca  
  Zakres szkolenia na stronie doradcapv.pl

Prowadzący

Tomasz Falkowicz – doradca, trener z zakresu OZE i finansów firmy. Działał w przemyśle jako członek zarządu ds. finansowych m.in. w OKNOPLAST-Kraków Sp. z o.o. czy Excellent S.A.

Od ponad 14 lat związany z branża energetyczną. Dla energetyki opracował ponad 50 studiów wykonalności dla różnych rozwiązań energetycznych: począwszy od instalacji PV (naziemne i dachowe), farm wiatrowych on-shore, biogazowni, magazynów energii czy rozwiązań związanych z gospodarką wodorową.

Analizuje funkcjonowanie TGE w Warszawie oraz innych europejskich giełd energii mi. NORD POOL. Zajmuje się modelowaniem cen energii elektrycznej na rynku SPOT – opracował model prognostyczny do cen miesięcznych energii elektrycznej SPOT-12M dla indeksu TGeBASEm oraz model EPF-TGe24 do prognoz cen godzinowych dla indeksu TGe24 TGE w Warszawie.

W branży energetycznej pracował m.in. jako dyrektor w Tauron Polska Energia SA. Inspiracje doradcze czerpie również z pracy w radach nadzorczych firm z branży energetycznej m.in. EC Nowa SA czy Krakowski Holding Komunalny SA.

Opcje promocyjne!!!

 • 15% rabatu przy zakupie 2 szkoleń, 
 • uczestnicy wpłacający 100% kwoty inwestycji na 5 dni przed szkoleniem otrzymają 5% rabatu,
 • dla 2 osób zgłoszonych przez jedną firmę – 5% rabatu – możliwość sumowania rabatu do 8%.

Zgłoszenia i zapytania należy kierować:

e-mail: biuro@finansetf.pl
tel. (48) 601-518-079
www.doradcapv.pl

 

FinanseTF – materiał sponsorowany