Student, specjalizacja: biomasa, biogaz, biopaliwa i/lub odpady

{więcej}

REKLAMA

Jestem studentką studiów magisterskich (ostatni semestr) specjalizacji Gospodarka Odpadami na Politechnice Warszawskiej. Aktualnie poszukuję zatrudnienia bądź możliwości odbycia praktyk w firmach zajmujących się  „bioenergią” ( biomasa, biogaz, biopaliwa) i/lub odpadami. Jestem w trakcie pisania pracy dyplomowej – projekt biogazowni zasilanej odpadami biodegradowalnymi dla m.st. Warszawa. Zarówno pracę jak i praktyki mogę podjęć „od zaraz” i niezależnie od lokalizacji.

Proszę o kontakt: k.glownia@hotmail.com

REKLAMA