PMOZE

prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE, której określony w świadectwie pochodzenia okres produkcji rozpoczął się przed 1 marca 2009 roku. Źródło: Towarowa Giełda Energii

REKLAMA

autor: red. gramwzielone.pl

REKLAMA