Eksperci ds. OZE przy RPO dla woj. pomorskiego

{więcej}

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego poszukuje ekspertów, którzy uczestniczyć będą w ocenie wykonalności rzeczowej projektów składanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem oceny będą inwestycje związane z produkcją energii z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) – słońce, woda, biomasa, biogaz, energia ziemi.

REKLAMA

Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie wiadomości dostępnymi Państwu kanałami informacyjnymi, do osób, które mogą być zainteresowane udziałem w naborze.

Poszukiwani są eksperci do oceny kryteriów:

REKLAMA

1. techniczno-technologicznych

ogłoszenie wraz z wytycznymi: http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-kandydatow-na-ekspertow-do-oceny-kryteriow-techniczno-technologicznych-projektow-w-dziedzinie-odnawialnych-zrodel-energii

2.oceny kryteriów środowiskowych

ogłoszenie wraz z wytycznymi:  http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-kandydatow-na-ekspertow-do-oceny-kryteriow-srodowiskowych-projektow-w-dziedzinie-odnawialnych-zrodel-energii

3. oceny kryteriów finansowo-ekonomicznych

ogłoszenie wraz z wytycznymi: http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-kandydatow-na-ekspertow-do-oceny-kryteriow-finansowo-ekonomicznych-projektow-w-dziedzinie-odnawialnych-zrodel-energii