Kierownik Robót Elektrycznych (energia wiatrowa)

{więcej}
Naszym Klientem jest międzynarodowa firma wykonawcza z sukcesami działająca na rynku polskim w sektorze energii odnawialnej oraz budowy linii napowietrznych najwyższych napięć. W związku z pozyskaniem projektu budowy farmy wiatrowej poszukujemy Kierownika Robót Elektrycznych.
 
Wybrany kandydat odpowiedzialny będzie za nadzór nad firmami podwykonawczymi w swojej dyscyplinie, raportowanie postępu prac do kierownika budowy oraz kontraktu, dbałość o przestrzeganie BHP w miejscu wykonywania pracy oraz kontrolę nad wykonywaniem prac zgodnie z założonymi terminami.
 
Idealny kandydat posiada uprawnienia wykonawcze w b. elektrycznej, zna język angielski oraz posiada doświadczanie w budowie farma wiatrowych. Klient oferuje pracę w międzynarodowym środowisku, możliwość rozwoju oraz atrakcyjne wynagrodzenie.
 
Zainteresowanych kandydatów spełniających ww. warunki prosimy o przesłanie anglojęzycznej wersji CV.

REKLAMA

Kontakt: maciaszek@hays.pl

REKLAMA