Kierownik projektu farmy wiatrowej w fazie realizacji

{więcej}
Dla naszego klienta koncernu energetycznego budującego farmy wiatrowe poszukujemy doświadczonego kierownika projektu w fazie realizacji.
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zarządzanie procesem inwestycyjnym polegającym na budowie farmy wiatrowej.

REKLAMA

W zakresie odpowiedzialności będzie przede wszystkim nadzór inwestorski nad pracami inżyniera kontraktu, wykonawców robót budowlano-elektrycznych, dostawców urządzeń oraz codzienny monitoring jakości prac, zgodności działań z zapisami kontraktowymi, założonym harmonogramem i budżetem. Ponadto w trakcie prowadzonych prac, Kierownik Projektu będzie reprezentował Zarząd Spółki przed wszystkimi interesariuszami projektu, tj. właścicielami nieruchomości, na których zlokalizowane będą obiekty budowlane, właścicielami nieruchomości sąsiadujących z projektem, lokalnymi władzami jednostek administracyjnych, przed Operatorem Sieci Dystrybucyjnej i Przesyłowej, Urzędem Regulacji Energetyki, i innymi stronami zaangażowanymi w proces inwestycyjny.
 
Idealny kandydat posiada wykształcenie wyższe techniczne (elektroenergetyczne lub budowlane), posiada wiedzę i kilkuletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami branżowymi. Kandydat musi posiadać bardzo dobrą znajomość prawa energetycznego i budowlanego oraz posiadać kwalifikacje do wykonywania technicznych i profesjonalnych usług w zakresie prowadzenia projektu budowlanego. Kandydat musi posiadać dobrą znajomość języka angielskiego. Wymagana jest znajomość programów CADowskich, pakietu MS Office, w tym MS Project

Jeżeli jesteś zainteresowany tą ofertą, prześlij proszę swoje cv na adres: Maciaszek@hays.pl

REKLAMA