Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE
Kancelaria Prezydenta RP

Andrzej Duda popisał nowelizacje ustawy o odnawialnych źródłach energii, której celem jest rozszerzenie definicji drewna energetycznego. Szersza definicja umożliwi sprzedaż Lasom Państwowym większej ilości drewna w celu spalenia go w elektrowniach.

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii zmieniająca definicję drewna energetycznego została uchwalona kilka tygodni temu przez Sejm. „Za” głosowali wszyscy obecni na sali posłowie PiS w liczbie 231 oraz jeden poseł Konfederacji (Dobromir Sośnierz). Przeciwko było 206 posłów, a od głosu wstrzymało się 13 (w tym jeden poseł KO, dwóch posłów PSL-Kukiz15 oraz 10 posłów Konfederacji). 

W połowie sierpnia za odrzuceniem tej ustawy zagłosowała jednak większość senatorów i w efekcie ustawa wróciła do procedowania w Sejmie. Ten jednak ponownie opowiedział się za jej przyjęciem.

REKLAMA

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem ustawy o OZE, drewno energetyczne było rozumiane jako „surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie, a także surowiec drzewny stanowiący biomasę pochodzenia rolniczego”.

Nowa definicja zawarta w uchwalonej przez Sejm nowelizacji, która trafi teraz do podpisu prezydenta, zakłada uznanie, że drewno energetyczne to:

REKLAMA

1) surowiec drzewny niebędący drewnem tartacznym i skrawanym, stanowiącym dłużyce, kłody tartaczne i skrawane oraz niebędący materiałem drzewnym powstałym w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego surowca drzewnego;

2) produkty uboczne będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie;

3) odpady, będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie, zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

Nowelizacja ustawy o OZE ma wejść w życie za niewiele ponad miesiąc. Nowa definicja drewna energetycznego ma obowiązywać od 1 października tego roku do 31 grudnia 2021 r.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.