Dotacje na budowę trzech biogazowni rolniczych

Dotacje na budowę trzech biogazowni rolniczych
Weltec

Instalacje wysokosprawnej kogeneracji wykorzystujące paliwo biogazowe otrzymają unijne dotacje w łącznej wysokości  niemal 25 mln zł. CAPEX tych inwestycji wyniesie w sumie ok. 48 mln zł.

Instalacje dofinansowane ze środków Unii Europejskiej powstaną w Grajewie w woj. podlaskim oraz w Drzonowie i Marcinkowicach w woj. zachodniopomorskim.

W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano umowy o dofinansowanie tych inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

REKLAMA

Dwóch beneficjentów, którym przyznano dofinansowanie – Bioelektrownia Wrzos Sp. z o.o. i Bioelektrownia Świerszczewo Sp. z o. o. – w ramach projektów „Budowa Bioelektrowni WRZOS w gminie Tuczno” oraz „Budowa Bioelektrowni Świerszczewo w gminie Biały Bór” – wybuduje instalacje do produkcji biogazu rolniczego przystosowane do wykorzystania surowców pochodzenia rolniczego i rolno-spożywczego – w tym kiszonki kukurydzy.

Moc obu instalacji wyniesie po 0,499 MW, a z otrzymanego biogazu będą one wytwarzać energię elektryczną i ciepło.

Trzeci beneficjent unijnej dotacji – Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie – zrealizuje instalację biogazową w technologii wysokosprawnej kogeneracji o mocy 1,2 MW.

REKLAMA

Silnik kogeneracyjny będzie zasilany również biogazem wyprodukowanym w komorze fermentacyjnej – wytwarzanym jednak z osadów produkowanych w oczyszczalni ścieków mleczarskich w Grajewie, a także odpadów mleczarskich. Energia cieplna zostanie wytworzona w instalacji odzysku ciepła (z instalacji olejowej, płaszcza silnika oraz ze spalin).

Wszystkie trzy inwestycje zostaną zakończone w drugiej połowie 2022 r.

NFOŚiGW wylicza, że w wyniku uruchomienia wszystkich trzech instalacji wysokosprawnej kogeneracji zmniejszy się emisja dwutlenku węgla do atmosfery razem o 23 028,97 ton CO2/rok. Redukcja zużycia energii pierwotnej we wszystkich trzech przedsiębiorstwach wyniesie 87 086,56 GJ/rok. Realizacja przedsięwzięć będzie też istotna dla jakości lokalnego powietrza.

Dotacje na projekty przekazano ze środków I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, z zasobu działania 1.6 „Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe”, dla którego NFOŚiGW pełni rolę tzw. Instytucji Wdrażającej.

redakcja@gramwzielone.pl 


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.