Certyfikaty kogeneracyjne w 2014 r. URE podał wartość opłat zastępczych dla kogeneracji na 2014 r.

Certyfikaty kogeneracyjne w 2014 r. URE podał wartość opłat zastępczych dla kogeneracji na 2014 r.
Agentur für Erneuerbare Energien e.V. 1

{więcej}Urząd Regulacji Energetyki podał wartości jednostkowych opłat zastępczych kształtująych wartosć certyfikatów dla kogeneracji na rok 2014. Podane przez URE opłaty determinują wartość certyfikatów żółtych, czerwonych i fioletowych certyfikatów kogeneracyjnych. 

Jak podał Urząd Regulacji Energetyki, wartość oznaczonej symbolem Ozg opłaty zastępczej kształtującej cenę certyfikatu żółtego, który jest przyznawany operatorom instalacji kogeneracyjnych o mocy do 1 MWe produkujących w skojarzeniu energię elektryczną i cieplną. Wartość opłaty determinującej cenę żółtego certyfikatu zgodnie z decyzją URE w 2014 roku wyniesie 110,00 zł/MWh, co odpowiada 60,59% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. Wartość opłaty zastępczej oznaczonej symbolem Ozg w 2013 roku wynosiła 149,3 zł/MWh, a rok wcześniej 128,8 zł/MWh. 

Wartość opłaty zastępczej oznaczanej symbolem Ozk wyznaczającej wartość czerwonego certyfikatu przyznawanego za wyprodukowanie 1 MWh energii w instalacji kogeneracyjnej o mocy powyżej 1 MWe wyniesie w 2014 roku 11,00 zł/MWh, czyli 6,06% średniej ceny energii na rynku konkurencyjnym. Wartość opłaty Ozk w 2013 roku wynosiła 29,83 zł/MWh, a rok wcześniej 29,3 zł/MWh. 

REKLAMA
REKLAMA

Natomiast wartość opłaty zastępczej oznaczanej symbolem Ozm determinującej wartość certyfikatów fioletowych 
przyznawanych producentom energii w jednostkach kogeneracyjnych opalanych metanem pozyskiwanym w kopalniach lub biogazem w 2014 roku wyniesie 63,26 zł/MWh, co stanowi 34,84% średniej ceny energii na rynku konkurencyjnym. W 2012 i 2013 r. wartość tej opłaty wynosiła po 60,00 zł/MWh. 

Obecnie obowiązujący system wsparcia dla odnawialnych źródeł energii będących jednocześnie jednostkami kogeneracyjnymi pozwala na łączenie za wyprodukowanie danej megawatogodzny energii certyfikatu zielonego (wartość odpowiadającej mu opłaty zastępczej to 300,03 zł/MWh w 2014 r.) i żółtego lub certyfikatu zielonego i fioletowego.

gramwzielone.pl