Szkolenie: Czas na biometan, biowodór i klastry – kierunki zmian 2022 r.

Szkolenie: Czas na biometan, biowodór i klastry – kierunki zmian 2022 r.
Innogy

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu on-line „Kolejna nowela ustawy OZE – kierunki zmian 2022. Czas na biometan, biowodór i klastry”, które odbędzie się 25 sierpnia 2022 r.   

Szkolenie i warsztaty on-line
„Kolejna nowela ustawy OZE – kierunki zmian 2022 r.
Czas na biometan, biowodór i klastry”
Termin:
25 sierpnia 2022 r.

Prowadzący: dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE, doświadczony wykładowca akademicki i MBA.

REKLAMA

Program:

8:30–9:00 Logowanie uczestników
9:00–9:20 Wprowadzenie i podstawy prawne:

A. Ustawy:
– Ustawa OZE po jej nowelizacjach z 17 września 2021 r., 29 października 2021 r. i 27 stycznia 2022 r.;
– Projekt ustawy  o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw z 24 lutego 2022 r.
B. Kierunki zmian ustawy OZE – dyrektywy pakietu zimowego – sygnalizacja
– Dyrektywa RED II 2018/2001 i Rozporządzenie 2019/943 – założenia wpływające na dalszy kształt rynku OZE:
* Redysponowanie jednostkami OZE;
* Usługi elastyczności – co to jest? – regulacje europejskie a prawo krajowe.

9:20–11:00 Nowości w obszarze paliw rodzajów instalacji i rozpoczynania działalności:
a) Biometan; 
b) Wodór odnawialny,
c) Energia otoczenia;
d) Hybrydowa instalacja OZE – nowe podejście – współdzielenie przyłącza;
e) Instalacja OZE – kolejne zmiany;
f) Klaster energii – nowe otwarcie;
g) Moc zainstalowana elektryczna instalacji OZE;
h) Obszar ograniczania obciążenia szczytowego;
i) Partnerski handel energią z OZE, w tym zakres umów z uPe (+29);
j) Usługa ograniczania obciążenia szczytowego;
k) Rozpoczęcie i zakończenie modernizacji;
l) Nowy zakres działalności rejestrowanej – wytwarzanie biogazu i biometanu;
m) Zasady funkcjonowania nowego klastra energii:
• porozumienie klastra energii;
• koordynator klastra;
• obszar działania;
• rejestr klastrów;
• obowiązki OSD;
• zakres działania klastra – obszary  ograniczania obciążenia szczytowego;
• zwolnienia z obowiązków klastrów energii (+189j);
• zasady rozliczania klastra energii;
n) zmiany w obszarze spółdzielni energetycznej;
o) zmiany w zakresie dopuszczalnej pomocy publicznej.

11:00–11:15 Przerwa

11:15–14:30 Nowości w systemach wsparcia:

a) Świadectwa pochodzenia i obowiązek zakupu energii – zmiany:
• Obowiązek zakupu energii z instalacji OZE – nowości;
• Świadectwa pochodzenia – bez świadectw biogazu rolniczego?;
• Zmiany w obszarze rozliczenia obowiązku;
• Zakres nowych uprawnień ministra właściwego ds. energii – rozporządzenia;
• Zakres rozdzielności systemów wsparcia.
b) System aukcyjny – zakres przyjętych zmian:
• prekwalifikacja – zmiany;
• kolejność aukcji;
• nowe podejście do „wieku urządzeń”;
• modernizacja a udział w aukcji;
• współczynniki korekcyjne do cen referencyjnych;
• zmiany w obszarze oferty aukcyjne;  
• aukcje na wsparcie operacyjne – po zakończeniu okresów wsparcia – zakres podmiotowy i przedmiotowy, zasady przeprowadzenia, uprawnienia do pokrycia ujemnego salda, zasady rozliczenia obowiązku sprzedaży oraz ustalania cen referencyjnych;
• zmiany w obszarze kontroli w systemie aukcyjnym;
• zmiany w obszarze rozliczenia ujemnego salda;
• przepisy przejściowe (23).
c) System stałej ceny lub premii – zmiany:
• zmiany przedmiotowe FiP,
• wsparcie FiT lub FiP a instalacje nowe i modernizowane;
• stała cena – zakres zmian;
• zamiany w okresie wsparcia;
• przepadek zabezpieczenia – warunki;
• sprzedaż FiP po upływie okresów wsparcia, nowe uprawnienie nowe deklaracje;
• możliwość ograniczenia mocy instalacji korzystających z wydłużonego FiP;  
• Poziom stałej ceny zakupu wydłużonego FiP.

13:15–14:00 Przerwa

14:30–14:45 Zmiany w obszarze zakupu ciepła odnawialnego oraz odbioru biogazu „przez sieć gazową”

14:45–15:20 Najistotniejsze zmiany w obszarze gwarancji pochodzenia

15:20–15:30 Krajowy punkt kontaktowy do spraw odnawialnych źródeł energii

REKLAMA

15:30–15:45 Zmiany w obszarze kar

15:45–16:00 Wejście w życie i jego odroczenia  decyzja komisji

16:00–16.15 Podsumowanie i zakończenie warsztatów

Dyskusja przewidywana po każdym bloku tematycznym

Prowadzący: dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca akademicki i MBA. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dwudziestu jeden książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa: wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego, europejskiego oraz prawa energetycznego i ustawy o odnawialnych źródłach energii – związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych oraz statusem odbiorców przemysłowych. Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016) i Komentarza do dyrektywy 2009/28/WE – Dyrektywa OZE (2018), oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2020), Encyklopedyczny zarys prawa, Prawo dla ekonomistów (2005).

Szczegółowe informacje>> 

Formularz zgłoszeniowy>>

KONTAKT I REJESTRACJA
EUROCON

Tel.: 22 631 22 81
Kom.: 503 123 570
biuro@euro-con.pl

 

Artykuł sponsorowany