Biogaz: praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię

Biogaz: praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię
Agentur für Erneuerbare Energien e.V. 1

Zapraszamy do udziału w Konferencji „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię”, która odbedzie się 16 marca w Warszawie.

Jest to druga już edycja tego spotkania stanowiącego platformę kontaktu podmiotów zainteresowanych technologią biogazową z przedsiębiorstwami doświadczonymi w tej dziedzinie i oferującymi konkretne rozwiązania inwestorom.

Przed inwestorami staje ważny problem rezygnacji z tradycyjnych źródeł energii np. właśnie na rzecz biogazu, który jest jedną z najkorzystniejszych metod pozyskiwania energii odnawialnej, cieszącą się coraz większym zainteresowaniem ze strony Polskich inwestorów i przedsiębiorstw.

REKLAMA

W obliczu znacznego wzrostu cen energii niezbędne staje się sięgnięcie do nowych rozwiązań technicznych, skorzystanie z możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

 

PROGRAM KONFERENCJI

Pałac Lubomirskich – siedziba Business Centre Club, Plac Żelaznej Bramy 10 WARSZAWA:

8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników, Rozpoczęcie Konferencji

9.00 – 9.45 Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020

Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

9.45 – 10.30 Uwarunkowania prawne i organizacyjne związane z budową biogazowni

Dominik Strzałkowski, Radca Prawny, Kancelaria FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz

10.30 – 10.45 Przerwa na kawę, herbatę

10.45 – 11.30 Podłączenie biogazowni do sieci elektroenergetycznej po nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne

Robert Mikulski, Radca Prawny, Partner Zarządzający, Kancelaria Stopczyk & Mikulski

11.30 – 12.00 Krajowe i unijne mechanizmy dofinansowania budowy biogazowni

 

Wojciech Nawrocki, Członek Zarządu, Doradca ds. finansowania inwestycji,

Ekspert ds. inwestycji środowiskowych

METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

12.00 – 12.15 Przerwa na kawę, herbatę

REKLAMA

12.15 – 12.45 Ekonomiczne uwarunkowania inwestycji w biogazownie

Oskar Mikucki, Prezes Zarządu, Cost Cutters Sp. z o.o.

12.45 – 13.15 Rozwiązania kontenerowe agregatów kogeneracyjnych zasilanych biogazem

Grzegorz Gaudyn, Przedstawiciel KWE – Technika Energetyczna  Sp. z o.o.

13.15 – 14.00 Przegląd surowców do produkcji biogazu

Mirosław Baściuk, FUNDEKO Korbel, Krok-Baściuk Sp.j.

14.00 – 14.15 Przerwa na kawę, herbatę

14.15 – 15.00 Interpretacja wyników badań laboratoryjnych i ich przełożenie na parametry biotechnologiczne fermentacji metanowej

dr Artur Olesienkiewicz, BIOGAZ ZENERIS Sp. z o.o.

15.00 – 16.00 Czeskie przykłady funkcjonowania biogazowni rolniczych na niemieckich technologiach

Tomasz Ganger, Dyrektor,  BIOGAS-HOCHREITER EU

16.15 Zakończenie Konferencji

 

*organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie

Sprawozdanie z pierwszej edycji konferencji:

http://www.progressgroup.pl/content/view/103/14/

cena:
100 zł + VAT przy zgłoszeniu do 2 marca 2011 r.

150 zł + VAT przy zgłoszeniu po 2 marca 2011 r.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat konferencji, prosimy o kontakt

tel.: (22) 750 25 93

biuro@progressgroup.pl

www.progressgroup.pl