Dotacja na biogaz z odpadów

Dotacja na biogaz z odpadów
Muu-karhu/Wikipedia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przeznaczy ponad 44 mln zł ze środków krajowych na projekt budowy instalacji do fermentacji odpadów ulegających biodegradacji w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie.

Sześć gmin – Słupsk, Dębnica Kaszubska, Kobylnica, Kępice, Ustka, Postomino – oraz miasto Słupsk wprowadzi system selektywnego zbierania bioodpadów, w efekcie którego zebrane bioodpady będą poddawane procesom odzysku, w tym recyklingu.

Proces będzie przebiegał na dwóch etapach: podczas fermentacji i w procesie stabilizacji tlenowej. Przewidziana instalacja do fermentacji odpadów ulegających biodegradacji ma osiągnąć wydajność do 15 tys. ton rocznie.

REKLAMA

Produkcja energii z kompostu

Zasadniczym celem przedsięwzięcia jest uzyskanie kompostu spełniającego wymagania dla nawozu organicznego. Dodatkową korzyścią będzie utworzenie zaplecza technicznego do wykorzystania produkowanego biogazu w celu wytwarzania energii w kogeneracji. Pozwoli to na produkcję energii z OZE, a także zmniejszy emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.

REKLAMA

Jak przewidują autorzy projektu, budowa instalacji do fermentacji przyczyni się w znacznym stopniu do osiągnięcia wyższych poziomów odzysku i recyklingu oraz do redukcji masy bioodpadów kierowanych do składowania.

Wsparcie finansowe

Dotacja ze środków własnych NFOŚiGW wyniesie 13,2 mln zł, a pożyczka to 30,8 mln zł. Przedsięwzięcie w całości będzie kosztowało blisko 55 mln zł. 

Wsparcie zostanie udzielone ze środków programu „Racjonalna gospodarka odpadami; Cz. 2) Instalacje gospodarowania odpadami”. Umowa o dofinansowanie została podpisana przez przedstawicieli NFOŚiGW oraz PGK w Słupsku we wrześniu br.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.