PGB chce budować biogazownię w Radziejowie

PGB chce budować biogazownię w Radziejowie
Grossenhayn, wikimedia cc-by-3.0

Polska Grupa Biogazowa prowadzi przygotowania do budowy biogazowni rolniczej w znajdującym się w woj. kujawsko-pomorskim Radziejowie.

Moc biogazowni ma wynieść 999 kW energii elektrycznej i 1058 kW en. cieplnej, a roczna produkcja biogazu powinna kształtować się na poziomie 4 mln m3. Produkowana w biogazowni energia elektryczna ma być odsprzedawana do sieci, a energia cieplna może ogrzewać wodę w znajdującym się w pobliżu planowanej lokalizacji basenie.

Głównym substratem służącym do generowania biogazu ma być kiszonka z kukurydzy. Inwestor zabezpieczył już w 100% dostawy poprzez podpisanie listów intencyjnych z lokalnymi rolnikami. Umowy na dostawę kiszonki mają być podpisywane na minimum 10 lat.

REKLAMA
REKLAMA

PGB zakłada, że do zaspokojenia potrzeb biogazowni powinny wystarczyć zbiory kukurydzy z 400 hektarów. Przefermentowany surowiec trafi z powrotem na pola jako nawóz.

Na budowę biogazowni muszą zgodzić się władze Radziejowa, a projekt musi otrzymać pozytywną decyzję dotyczącą środowiskowych uwarunkowań inwestycji, w sprawie której wniosek od PGB wpłynął w maju ubiegłego roku.

Ponadto, jeśli inwestor uzyska pozytywne opinie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Inspekcji Sanitarnej, będzie mógł ubiegać się o pozwolenie na budowę, a po jego otrzymaniu – również o zgodę na przyłączenie do sieci.

Polska Grupa Biogazowa oferuje kompleksowe usługi związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji związanych z budową biogazowni. Firma ma już na swoim koncie realizację biogazowni rolniczej w Kalsku. PGB szacuje, że całkowity koszt budowy biogazowni w Radziejowie wyniesie około 16 mln zł.