PSG: potrzebny jest silny impuls rozwoju rynku biometanu w Polsce

PSG: potrzebny jest silny impuls rozwoju rynku biometanu w Polsce
Innogy

Potrzebny jest nam silny impulsu rozwoju rynku biometanu w Polsce. Chodzi głównie o to, żebyśmy z tej produkcji mogli uzupełniać bilans gazowy w Polsce – wyjaśniał Ireneusz Krupa, członek zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa ds. rozwoju i inwestycji podczas zakończonej właśnie 36. Konferencji Energetycznej EuroPOWER & 6. OZE POWER.

W panelu inaugurującym konferencję, dotyczącym bezpieczeństwa i optymalizacji energetycznej Polski, wziął udział Ireneusz Krupa, członek zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) ds. rozwoju i inwestycji.

Podczas spotkania omawiano m.in. kwestie związane z inwestycjami w sieci dystrybucyjne.

REKLAMA

Potrzebujemy więcej pieniędzy…

Polska Spółka Gazownictwa jest największym w Polsce dystrybutorem energii w postaci paliwa gazowego. Przed nami stoją te same wyzwania co przed operatorami elektroenergetycznymi, tylko na dużo większą skalę. Nasze nakłady inwestycyjne wymagają od nas dwa razy większych pieniędzy niż te, którymi dysponujemy. To około 5,5 mld złotych rocznie – mówił Ireneusz Krupa.

Dziś stawiamy sobie pytanie, ile tych środków powinno pochodzić z taryfy, a ile z finansowania zewnętrznego – zastanawiał się członek zarządu PSG.

REKLAMA

Podczas panelu poruszono także temat rozwoju rynku biometanu w naszym kraju. Zazielenienie dystrybucji gazu pozwoliłoby m.in. obniżyć koszty i emisyjność paliwa gazowego.

…i zmiany prawa

Zdaniem Ireneusza Krupy potrzebny jest silny impuls rozwoju rynku biometanu w Polsce.

Chodzi głównie o to, żebyśmy z tej produkcji mogli uzupełniać bilans gazowy w Polsce – wyjaśniał Krupa. – W tym roku zauważamy spadek zużycia gazu o około 10 proc. Odnotowujemy również mniejsze zainteresowanie przyłączaniem do sieci gazowej klientów indywidulnych, jak i małego biznesu. Natomiast z drugiej strony pojawiła się ogromna presja na przyłączanie sektora wytwórców ciepła systemowego.

Członek zarządu PSG wskazał, że pokrycie dziś potencjału np. ciepłownictwa zwiększyłoby zapotrzebowanie na gaz nawet o kilkanaście miliardów metrów sześciennych rocznie. – My jednak nie mamy środków na te inwestycje. Dlatego chcielibyśmy zmian w Prawie energetycznym, pozwalających na to, aby inwestorzy brali na siebie część kosztów przyłączenia. Mamy kolejki chętnych, którzy chcą sami pokryć takie inwestycje, ale potrzebujemy zmian prawnych w tym zakresie – podsumował Ireneusz Krupa.

źródło informacji: Polska Spółka Gazownictwa