Francuzi chcą przejąć biogazownie w Polsce

Francuzi chcą przejąć biogazownie w Polsce
fot. Polska Grupa Biogazowa

Spółka TotalEnergies Gaz & Electricité Holdings zamierza przejąć kontrolę nad Polską Grupą Biogazową. Sprawą koncentracji firm zajmuje się polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Spółka TotalEnergies Gaz & Electricité Holdings SAS, z siedzibą w Courbevoie we Francji, zgłosiła wniosek o wydanie zgody na połączenie przedsiębiorców w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Konkretnie oznacza to zamiar przejęcia kontroli przez TotalEnergies nad Polską Grupą Biogazową SA, z siedzibą w Warszawie, i jej podmiotami zależnymi.

Francuska spółka zainteresowana koncentracją należy do grupy kapitałowej kontrolowanej przez TotalEnergies SE. Działa ona głównie w sektorze energetycznym, zajmując się wydobyciem i przetwórstwem ropy naftowej i gazu. Zaangażowała się także w sektory energii odnawialnej i wytwarzania energii.

REKLAMA

Z kolei działalność Polskiej Grupy Biogazowej skupia się na produkcji i sprzedaży hurtowej energii elektrycznej i ciepła z biogazu rolniczego oraz na świadczeniu usług związanych z sektorem energii odnawialnej (m.in. suszenie drewna, odbiór biomas i zarządzanie biogazownią). Spółka zajmuje się też produkcją energii z farm fotowoltaicznych.

Urząd zbada wpływ na rynek

Zgłoszenie o zamiarze koncentracji obu przedsiębiorstw wpłynęło do Prezesa UOKiK 20 grudnia 2022 roku.

REKLAMA

Według art. 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów takie zgłoszenie jest konieczne, jeśli łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1 mld euro lub łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50 mln euro.

W przypadku TotalEnergies Gaz & Electricité Holdings wniosek do UOKiK wiąże się konkretnie z zamiarem przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców (ust 2 pkt 2 ustawy).

Zgodnie z przepisami Prezes UOKiK wydaje – w formie decyzji – zgodę na dokonanie koncentracji, jeśli w jej wyniku nie zostanie istotnie ograniczona konkurencja na rynku.

Rozpatrywanie zgłoszenia w przypadku spraw niewymagających przeprowadzenia badania rynku i niebudzących wątpliwości co do braku negatywnego wpływu koncentracji na rynek rozpatrywanie wniosku trwa miesiąc. Jeśli sprawa jest skomplikowana i wymaga dalszej analizy, termin rozpatrzenia wydłuża się o kolejne 4 miesiące i ewentualnie dodatkowy czas, w którym UOKiK czeka na dodatkowe informacje i dokumenty.

Barbara Blaczkowska

barbara.blaczkowska@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.