Cena energii wytworzonej w kogeneracji za 2010 rok

Cena energii wytworzonej w kogeneracji za 2010 rok
FaceMePLS/ flickr cc-by-2.0

Urząd Regulacji Energetyki podał średnią cenę energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w 2010 roku. {więcej}

REKLAMA

URE poinformował, że średnia cena energii elektrycznej wygenerowanej w wysokosprawnej kogeneracji w siłowniach wykorzystujących metan uwalniany i ujmowany przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego, a także gaz uwalniany w procesie przetwarzania biomasy wyniosła 243,59 zł za megawatogodzinę wyprodukowanej energii.

W przypadku jednostek kogeneracyjnych opalanych paliwami gazowymi lub o łącznej zaintalowanej mocy poniżej 1 MW średnia cena prądu sprzedawanego w ubiegłym roku wyniosła 187,74 zł/MWh, a w pozostałych elektrowniach działających na zasadzie wysokosprawnej kogeneracji energię sprzedawano po średniej cenie na poziomie 190,47 zł/MWh.
 

REKLAMA