Biogazownie rolnicze w Polsce: stan i perspektywy wg IEO

Biogazownie rolnicze w Polsce: stan i perspektywy wg IEO
Francis Flinch, wikimedia cc-by-3.0

Jak wygląda obecna kondycja rynku biogazowni w naszym kraju i jak rynek ten może się rozwijać w najbliższych latach zdaniem ekspertów Instytutu Energetyki Odnawialnej? {więcej}

Analiza trendów dot. rynku biogazowni rolniczych została zawarta w „Przewodniku dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych” przygotowanym przez IEO na zlecenie Ministerstwa Gospodarki.

W naszym kraju działa obecnie zaledwie 9 biogazowni rolniczych, których moc wynosi w sumie 9,014 MWe i 8,594 MWt. W 2009 roku produkcja energii z biogazu wyniosła wg GUS-u w sumie 188 TJ. Polskie biogazownie wyprodukowały wówczas 21,7 GWh energii elektrycznej i 80 Tj energii cieplnej.

REKLAMA

Liczby te – jak zauważa IEO –  zwłaszcza w zestawieniu z rynkiem niemieckim, w porównaniu z którym Polska posiada podobny potencjał – są dosyć skromne.

Instytut szacuje, że na polskim rynku biogazowym działa obecnie kilkaset firm, w tym czterech operatorów funkcjonujących biogazowni, 100 inwestorów i deweloperów, 30 firm projektowych przede wszystkim z Niemiec i Austrii oraz 200 głównie zagranicznych przedsiębiorstw dostarczających komponenty do instalacji biogazowych. IEO zauważa, iż w tym gronie brakuje„krajowej agencji, która w sposób kompleksowy koordynowałaby rozwój branży i mogłaby wyznaczać właściwe standardy techniczne, ekonomiczne i prawne dla tego sektora„.

Zdaniem ekspertów z Instytutu Energetyki Odnawialnej, kluczowym bodźcem dla rozwoju polskiego rynku biogazowego będzie wdrożenie przez nasz kraj unijnej dyrektywy 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

REKLAMA

 Wiele wskazuje na to, że w najbliższych latach biogaz rolniczy nabierze znacznie większego znaczenia na rynku zielonej energii zaś tempo wzrostu będzie jednym z najważniejszych w całym „zielonym koszyku energeytcznym”. Świadczą o tym także zauważalne obecnie tendencje na rynku deweloperskim i inwestorskim – czytamy w raporcie IEO.

Oprócz implementacji do polskiego prawa dyrektywy UE o odnawialnych źródłach energii, rozwój rynku biogazowego będzie zależał w dużej mierze – zdaniem IEO – także od ewolucji systemu wsparcia dla producentów zielonej energii. System wsparcia w obecnym kształcie – według autorów raportu – promuje budowę zwłaszcza większych instalacji biogazowych o mocy przekraczającej 1 MWe.

Jak zauważa jednak IEO, system zielonych certyfikatów dla OZE jest poddawany obecnie modyfikacjom, których kierunki wskazują na chęć promowania rozwoju także mniejszych instalacji o mocy do 250 kW, a umożliwienie dynamnicznego rozwoju tego rodzaju instalacji przybliży nasz kraj do realizacji założonego przez rząd w dokumencie „Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce na lata 2010-2020” celu budowy 2 tysięcy biogazowni rolniczych do 2020 roku.

Eksperci IEO zauważąją ponadto, że istotnym bodźcem do rozwoju rynku biogazowego może być potrzeba inwestycji w nowe moce w zielonej energetyce generowana przez największe koncerny energetyczne – przede wszystkim przez Eneę, Energę czy Polską Grupę Energetyczną, których plany przewidują budowę lub przejmowanie projektów biogazowni, których moc liczona jest w sumie w setkach megawatów.

Instytut Energetyki Odnawialnej szacuje, że w trakcie realizacji na terenie Polski znajduje się obecnie w sumie prawie 240 instalacji biogazowych, zlokalizowanych przede wszystkim w województwach: wielkopolskim, lubelskim, zachodniopomorskim i pomorskim. Z wyżej wymienionej liczby planowanych biogazowni, 46 otrzymało już pozwolenia na budowę.

 


Pełna wersja „Przewodnika dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych” dostępna jest na stronach Ministerstwa Gospodarki tutaj.