Kto wybuduje biogazownię w Boleszynie?

Kto wybuduje biogazownię w Boleszynie?
Wolf System press

Firma Biogal wybrała wykonawcę biogazowni w Boleszynie. Przedsięwzięcie warte w sumie 20 mln zł zostanie w ponad połowie sfinansowane z{więcej} unijnej dotacji. 

Biogazownia będzie zlokalizowana w Boleszynie (woj. warmińsko-mazurskie), które jest także siedzibą spółki Biogal.

Na budowę biogazowni o mocy 1 MWe firma z Boleszyna pozyskała dotację z Konkursu 2/POIiŚ/9.4/2010 „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych”. Projekt „Budowa biogazowni rolniczej o mocy 1 MW w miejscowości Boleszyn” została bardzo wysoko oceniona przez urzędników Ministerstwa Gospodarki, które organizuje Konkurs.

REKLAMA
REKLAMA

Aplikację złożoną przez firmę Biogal sklasyfikowano na liście rankingowej na pozycji nr 3, jedynie za wnioskami złożonymi przez firmy Poldanor i Południowy Koncern Energetyczny SA.

Budowa biogazowni w Boleszynie została wsparta W ramach działania 9.4 dofinansowaniem w wysokości 11,33 mln zł, a inwestorowi przyznano całą wnioskowaną kwotę. Wartość całego projektu oszacowano na 19,86 mln zł.

Wykonawcą biogazowni w Boleszynie będzie wybrana w przetargu firma Biogaz Zeneris, spółka zależna notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółki BBI Zeneris NFI SA.

Biogaz Zeneris w marcu uruchomił swoją pilotażową biogazownię w Skrzatuszu. Firma specjalizuje się kompleksowej realizacji i zarządzaniu projektami biogazowni. Inwestorom chcącym budować biogazownie firma oferuje m.in. swoją licencję na wytwarzanie biogazu w technologii BIOGAZ ZENERIS™.