Bioenergy Polska zbuduje biogazownię w Nowej Rudzie?

Bioenergy Polska zbuduje biogazownię w Nowej Rudzie?
Geoggeo, wikimedia cc-by-3.0

Elektrownia biogazowa w Nowej Rudzie w woj. dolnośląskim może być największą inwestycją tego typu w Polsce. Inwestor napotyka jednak {więcejna sprzeciw mieszkańców i lokalnych władz, a sprawa może skończyć się w sądzie.

W Nowej Rudzie przewiduje się budowę dwóch instalacji, każda o mocy 5,8 MWe. Wraz z biogazownią Bioenergy Polska uruchomi produkcję nawozów, dzięki czemu pracę znajdzie 50 osób.

Mimo wykreowania kilkudziesięciu miejsc pracy, a także stworzenia rynku zbytu na towary produkowane przez miejscowych rolników, inwestycji sprzeciwiają się mieszkańcy. Do władz miasta wpłynęło w tej sprawie ponad 1,5 tys. protestów. Przeciwnicy biogazowni argumentują, że jej funkcjonowanie będzie wiązało się z nieprzyjemnymi zapachami, a także ze wzmożonym ruchem ciężarówek doworzących do 1200 ton kiszonki dziennie.

REKLAMA
REKLAMA

Nieprzekonane do biogazowni są także władze miasta, które wskazują m.in. na niezgodność inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a także na wątpliwości wskazane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

W sprawie budowy biogazowni odbyły się już spotkania w Urzędzie Miejskim, a Bioenergy Polska jest na etapie zdobywania decyzji środowiskowych. Wcześniej wrocławska firma przygotowała raport o oddziaływaniu na środowisko.

W przypadku, gdy Bioenergy nie uzyska zgody na budowę biogazowni, zapowiada pozew sądowy w sprawie odszkodowania. – Kiedy robiliśmy wstępne rozpoznanie, nikt z urzędu nie wspomniał, że inwestycja w tej części miasta jest niemożliwa. Mamy na to dokumenty – mówi Gazecie Wrocławskiej przedstawiciel inwestora.

Instalacje staną na działce o powierzchni 8 hektarów. Inwetor szacuje, że realizacja projektu będzie kosztować 62 mln zł, a planowane przychody to 33 mln zł rocznie.