Dotacje na mikrobiogazownie z Ministerstwa Rolnictwa

Dotacje na mikrobiogazownie z Ministerstwa Rolnictwa
Agentur für Erneuerbare Energien e.V

Ministerstwo Rolnictwa zapowiedziało powołanie zespołu ekspertów, którzy zajmą się rozwojem OZE na terenach wiejskich. Już we wrześniu w resorcie ruszą dofinasnowania na mikrobiogazownie. {więcej}

W skład zespołu powołanego przez ministra Marka Sawickiego wejdą przdstawiciele resortów środowiska i rolnictwa, środowiska naukowego oraz prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Zadaniem zespołu będzie analizowanie i wytyczanie kierunków rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich – przede wszystkim bazujących na wykorzystaniu biomasy, ale także wiatru czy Słońca.

REKLAMA
REKLAMA

 Będziemy chcieli stworzyć modelowe rozwiązania dla gminy czy powiatu, pozwalające im na samowystarczalne zaopatrzenie w energię wyłącznie w oparciu o źródła odnawialne – PAP cytuje ministra Sawickiego.

– Dzięki temu programowi rolnik będzie mógł być nie tylko konsumentem, ale również producentem energii. Będą mogły być budowane m.in. małe biogazownie dostosowane do potencjału surowcowego gospodarstw rolnych. Już we wrześniu powinien rozpocząć się nabór wniosków na mikroelektrownie czy mikrogazownie – czytamy na stronie resortu rolnictwa.

Ponadto, zagadnieniom rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich będzie poświęcona międzynarodowa konferencja pt. „Energetyczne wykorzystanie biomasy pochodzenia rolniczego ważnym elementem Wspólnej Polityki Rolnej”, która zgromadzi m.in. ministrów rolnictwa krajów Unii Europejskiej, a także przedstawicieli Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.