Dla kogo dofinansowanie na biogaz i biomasę z NFOŚiGW

Dla kogo dofinansowanie na biogaz i biomasę z NFOŚiGW
Boroboro2, wikimedia cc-by-3.0

Na liście beneficjentów konkursu na dotacje na energetykę odnawialną, którego wyniki ogłosił NFOŚiGW, znalazło się wiele przedsięwzięć mających na celu {więcej}budowę elektrowni, w których spalana będzie biomasa.

Z 65 projektów nagrodzonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w III edycji konkursu „OZE i Kogeneracja” 23 dotyczą budowy biogazowni. Ich całkowity koszt to 554,7 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie 375,8 mln zł. Ponadto, dotacje otrzymało 8 kolejnych projektów mających na celu budowę instalacji do spalania biomasy.

Poniżej prezentujemy listę beneficjentów z zakresu budowy instalacji biogazowych i elektrociepłowni opalanych biomasą (firma/ nazwa projektu/ kwota dofinansowania):

REKLAMA

1. E.SPERA Sp. z o.o. / Budowa elektrociepłowni na biomasę o mocy 3 MWe w Myszkowie / 40,8 mln zł,

2. LILAVATI Sp. z o.o. / Budowa małej elektrociepłowni zasilanej biomasą w Cieszanowie / 42,8 mln zł,

3. Benegro Sp z o.o. / Budowa elektrowni biogazowej Kleszczewo / 8,5 mln zł,

4. RL Biogas Sp. z o.o. / Biogazownia rolnicza o mocy 5 MW / 48,4 mln zł,

5. System Energia Eko-Gaz Sp.z o.o. /

sieciami i przyłączamii w Bydgoszczy

Budowa biogazowni o mocy 2,7 MW wraz z obiektami, urzadzeniamisieciami i przyłączamii w Bydgoszczy / 35,1 mln zł,

6. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „complex” sp. z o.o. / Budowa elektrociepłowni na biomasę drzewną o mocy 5,2 MW Zakład Przeróbki Drewna w Dziemianach / 15,6 mln zł,

7. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A / Skojarzone źródła ciepła 10MWt i energi elektrycznej 1,9MWe opalane biomasą w Kaliszu / 22,3 mln zł,

8. Fundacja Agro Mazowia / Budowa biogazowni Kolno o mocy 1,5 MW / 14,4 mln zł,

9. Bioagra S.A. / Biorafineria produkująca biometan i koncentraty nawozowe zintegrowana z Zakładem Etanolu Goświnowice / 50 mln zł,

10. Wielkopolski Indyk S.J. WZHG Glinkowscy / Budowa biogazowni o mocy 2MW / 19,6 mln zł,

11. Versus Sp. z o.o. / Budowa elektrociepłowni EC z blokiem o mocy 5,2 MW opalanej biomasą w msc. Kaliska woj.pomorskie / 13,2 mln zł,

12. Bio-Energia Strzykocin Sp. z o.o. / Budowa biogazowni rolniczej o mocy 0,99 MW / 11,1 mln zł,

13. MPN Power Sp. z o.o. / Budowa biogazowni rolniczej w miejscowości Kochcice / 11,9 mln zł,

REKLAMA

14. Bio Alians Brown / Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Mielnie / 14,4 mln zł,

15. Biogaz Zawory Sp. z o.o. / Budowa biogazowni rolniczej do produkcji energii w skojarzeniu o mocy 844kW w Zaworach / 11,8 mln zł,

16. Jabro Sp. z o.o. / Budowa biogazowni rolniczej o mocy 1 MW / 14 mln zł,

17. Przedsiębiorstwo Enargetyki Cieplnej S.A w Wałbrzychu / Rozwój systemu ciepłowniczego Wałbrzycha poprzez kogenerację blok ORC na biomasę o mocy 1,86MW / 20 mln zł,

18. OKB Sp. z o.o. / Budowa biogazowni rolniczej w miejscowości Siedlów / 11,9 mln zł,

19. Polskie Biogazownie Energy-Zalesie Sp. z o.o. / Budowa biogazowni zalesie wytwarzającej energię w odnawialnym źródle w Zalesiu g. Domaszowice / 10,9 mln zł,

20. Bio Alians Drozdowa Sp. z o.o. / Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy 1,2 MW z biogazu w Drozdowie / 12,1 mln zł,

21. PW Energie Odnawialne Sp. z o.o. / Biogazownia Wicko / 10,6 mln zł,

22. Bio Alians Straduny Sp. z o.o. / Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła o mocy elektrycznej 1,2 MW z biogazu w Stradunach / 11,9 mln zł.

23. Bio Alians Skarżyn Sp. Zo.o. / Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy 1,56 MW z biogazu w Skarżynie / 15,3 mln zł,

24. Agroelektrogaz / Budowa biogazowni o mocy 1,6MW do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w Korzyścienku gm. Kolobrzeg / 13,1 mln zł,

25. Camareira Investments Sp. Zo.o. / 2 MW Kogeneracyjna Biogazownia Rolnicza w Namysłowie / 27,3 mln zł,

26. Bio Alians Sp. Zo.o. / Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Zielonej / 16,9 mln zł,

27. Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Sp. z o.o. / Budowa wysokosprawnego układu skojarzeniowej produkcji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o spalanie biomasy w Sokołowie Podlaskim / 19,2 mln zł,

28. Stal-Serwis Baildon S.C. / Biogazownia rolnicza o mocy 1,0 MWe w Siemianowie- Leżachowie / 11,2 mln zł,

29. Kogeneracja „Kietrz” Sp. z o.o. / 2 MW Kogeneracyjna biogazownia Rolnicza w Kietrzu / 27,3 mln zł,

30. Adler Biogaz Sp. Zo.o. / Budowa biogazowni rolniczej o mocy 1052 kW w Rybołach woj. podlaskie / 11,1 mln zł,

31. Gospodarstwo Rolne „Nubian” Sp. z o.o. / Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1 MW w msc. Chlebowo w gm. Bobolice / 6,3 mln zł.