MR: import biomasy to droga w złym kierunku

MR: import biomasy to droga w złym kierunku
D H Wright, flickr cc-by-2.0

Ministerstwo Rolnictwa dostrzegło problem rosnącego importu biomasy w celu spalania jej w europejskich elektrowniach. {więcej}

Zdaniem przedstawicieli resortu, takie zjawisko przeczy polityce klimatycznej Unii i nie poprawia jej bezpieczeństwa energetycznego.

REKLAMA

– Jeżeli import kopalnych nośników energii zastępujemy importem biomasy, trudno mówić o tym, że poprawiamy bezpieczeństwo energetyczne. Jeżeli dodamy do tego, że biomasa transportowana jest na setki bądź tysiące kilometrów, a do tego przemieszczania potrzebna jest energia zawarta głównie w paliwach ropopochodnych, nie wpływamy też na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Biomasa powinna być wykorzystywana lokalnie, w niewielkich, rozproszonych źródłach wytwarzania energii odnawialnej, a transport biomasy na odległości większe niż 50-100 km nie sprzyja realizacji polityki klimatyczno-energetycznej – wnp.pl cytuje Kazimierza Żmudę z Departamentu Rynków Rolnych MRiRW.

REKLAMA

Już teraz wiele europejskich elektrowni spala biomasę sprowadzaną z USA czy Ameryki Południowej.

WNP.pl powołuje się na dane resortu rolnictwa, z których wynika, że potencjał produkcyjny rolnictwa w Unii Europejskiej zmalał w ciągu ostatnich 18 lat o 10 mln hektarów użytków rolnych, podczas, gdy na największych rynkach poza Unią rósł w dynamicznym tempie.