Fioletowe certyfikaty już za ponad 111 GWh energii

Fioletowe certyfikaty już za ponad 111 GWh energii
Francis Flinch, wikimedia cc-by-3.0

Urząd Regulacji wydał już 13 fioletowych certyfikatów, które są dodatkowym źródłem dochodów m.in. dla {więcej}producentów energii z biogazu.

Ustanowiona przez URE cena fioletowych certyfkatów, które mogą być przyznawane operatorom elektrowni opalanych metanem uwalnianym i ujmowanym w likwidowanych kopalniach, a także operatorom instalacji bazujących na produkcji energii z gazu pozyskiwanego z biomasy, to w 2011 roku 59,16 zł /MWh.

REKLAMA

– Tak zwane fioletowe certyfikaty, czyli świadectwa pochodzenia energii elektrycznej produkowanej w wysokosprawnej kogeneracji z metanu kopalnianego i biogazu z biomasy są wydawane od marca 2010 roku, ale nie obciążają cen energii elektrycznej. W 2010 i 2011 zostało wydane 13 takich świadectw na wolumen energii 111 402,075 MWh. Nie zostało jeszcze opublikowane podpisane w lipcu tego roku rozporządzenie Ministra Gospodarki, które określa roczny procentowy obowiązek zakupu i przedstawienia do umorzenia tego rodzaju świadectw w stosunku do całkowitego wolumenu sprzedaży energii. Zgodnie z podpisanym rozporządzeniem w tym roku obowiązek ten ma wynosić 0,4 proc. sprzedanej energii elektrycznej, ale co warte podkreślenia ma obciążać energię sprzedaną lub kupioną od momentu wejścia w życie tego rozporządzenia – wnp.pl cytuje Zdzisława Murasa, dyrektora Departamentu Przedsiębiorstw w URE.

REKLAMA

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, które nałoży na firmy obowiązek kupowania określonej liczby fioletowych certyfikatów ma wejść w życie niedługo.

Jak podkreśla na łamach wnp.pl Zdzisłam Muras, w kolejce do uwzględnienia w odpowiednim rozporządzeniu jest też kwestia brązowych certyfkatów, czyli świadectw pochodzenia przyznawanych producentom biogazu, który będzie następnie wtłaczany do sieci gazowej. Rozporządzenie powinno m.in. określić parametry jakości biogazu, który będzie można sprzedawać do sieci, a także sposób przeliczania ilości sprzedanego biogazu na energię elektryczną.